30 mars 2015

Årsredovisningen som kommunikationsplattform

Årsredovisningen är resurskrävande, både tidsmässigt och monetärt, men har å andra sidan ett värde som är större än årsredovisningen själv. Arbetet med årsredovisningen involverar företagets olika verksamheter och avdelningar och den godkänns slutligen av företagets ledning och styrelse. Det leder till ett engagemang och ett gemensamt ansvarstagande för hur företaget ska beskrivas och budskapen formuleras.

Det innebär att årsredovisningen utgör ett styrdokument, en budskaps- och kommunikationsplattform för företaget att utgå från i all övrig kommunikation. När årsredovisningen är klar kan därför delar av innehållet med fördel användas som en bas varifrån information extraheras och anpassas för olika kommunikationskanaler, exempelvis webbplatsen, kundbroschyrer och PowerPoint-presentationer.

Maria Hanell Mårtensson, Executive Partner