Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Årsredovisningen som kommunikations­plattform

Årsredovisningen är resurskrävande, både tidsmässigt och monetärt, men har å andra sidan ett värde som är större än årsredovisningen själv. Arbetet med årsredovisningen involverar företagets olika verksamheter och avdelningar och den godkänns slutligen av företagets ledning och styrelse. Det leder till ett engagemang och ett gemensamt ansvarstagande för hur företaget ska beskrivas och budskapen formuleras.

Det innebär att årsredovisningen utgör ett styrdokument, en budskaps- och kommunikations­plattform för företaget att utgå från i all övrig kommunikation. När årsredovisningen är klar kan därför delar av innehållet med fördel användas som en bas varifrån information extraheras och anpassas för olika kommunikations­kanaler, exempelvis webbplatsen, kundbroschyrer och PowerPoint-presentationer.

Maria Hanell Mårtensson, Executive Partner

 

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.