Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Börsbolag integrerar hållbarhet i årsredovisningen

Hållbarhet fortsätter att vara ett hett tema i storbolagens årsredovisningar och trenden att integrera hållbarhetsrapportering med finansiell rapportering är stark. I presenterar 23 procent av storbolagen hållbarhet på ett integrerat sätt, vilket är en trefaldig ökning sedan i fjol.

Kommunikations­rådgivaren Hallvarsson & Halvarsson (H&H) granskar varje år årsredovisningarna för 100 av börsens största bolag. Årets undersökning presenterades i dag på H&H:s årsredovisningsseminarium i Stockholm. Separata hållbarhetsredovisningar är fortfarande vanliga bland storföretagen, men den starka trenden är att integrera hållbarhet och finansiell redovisning och gärna presentera hållbarhetsmål och finansiella mål i hårda siffror, sida vid sida.

”En effekt blir att bolagen bättre redovisar vilken nytta de gör i samhället. Traditionellt har bolagen lagt störst fokus på att berätta vilka värden de skapar för sina aktieägare och kanske för kunderna men vi ser nu att de blir bättre på att med hårda siffror beskriva värdeskapande för fler, exempelvis anställda, länder de verkar i eller för miljön”, säger Anita Lindberg, konsult specialiserad på hållbarhetsfrågor.

De flesta bolag (61 procent) rapporterar enligt GRI (Global Reporting Initiative) det mest utbredda ramverket för hållbarhetsrapportering. Hela 35 procent av bolagen i studien har valt att gå över till den nya och mer fokuserade rapporteringsnivån G4, vilket är en ökning med 19 procentenheter från fjolåret. För GRI-rapporterande bolag blir G4 obligatoriskt från rapporteringsåret 2015. En annan tendens är att fler bolag låter en revisor granska hållbarhetsredovisningen, bland storbolagen i studien gör 25 procent så.

”Även det är ett tecken på att hållbarhetssiffror och –mål håller på att få samma dignitet som det finansiella. Nästa steg är att revisionen av hållbarhetssiffror och finansiella data integreras, något vi redan ser exempel på”, säger Anita Lindberg.

Hållbarhetstemat går igen i årsredovisningarna även på andra sätt: Mer än hälften av börsbolagstopparna nämner CSR, hållbarhet eller miljö i sina VD-ord. Även begreppet förtroende ökar i betydelse och nämns i 30 procent av VD-orden, vilket är nästan en fördubbling från i fjol.

För att ta del av hela rapporten eller mer information, vänligen kontakta:

Maria Hanell Mårtensson, konsult inom finansiell rapportering

Tel. 0709-71 12 55, e-post maria.hanell@halvarsson.se

Anita Lindberg, konsult inom hållbarhet och CSR

Tel. 08-407 22 93, e-post anita.lindberg@halvarsson.se

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.