Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Finansmarknaden kräver mer information om företagens hållbarhetsstrategier

Kapitalmarknaden ställer allt högre krav på börsnoterade bolag att redogöra för sitt strategiska hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrelaterad data, mål och måluppfyllnad är den mest efterfrågade hållbarhetsinformationen på företagswebbplatser, visar de senaste resultaten från Webranking by Comprend.

Investerare anser att förklaringar av företagens hållbarhetsstrategier blir allt viktigare, krav som många företag inte lever upp till. Av de tillfrågade kapitalmarknads­intressenterna anser drygt två tredjedelar att en förklaring av hållbarhetsstrategin är viktig. Lika många anser att företag bör presentera miljömål och resultat på sin företagswebbplats.

”Att efterfrågan på data, mål och måluppfyllnad och förklaring av hållbarhetsstrategi placerar sig i topp visar att kapitalmarknaden vill ha en mer heltäckande redogörelse över företagens hållbarhetsaktiviteter och den strategiska implementeringen av hållbarhet i företagens verksamhet”, säger Karin Arrenfeldt, CSR-konsult på Hallvarsson och Halvarsson.

Fåtal bolag lever upp till kapitalmarknadens krav

Trots den ökade efterfrågan är det ett fåtal av de undersökta företagen som tillgodoser de krav kapitalmarknaden ställer på strategisk hållbarhetsinformation. Av Europas 500 största bolag är det hälften som presenterar bolagets miljömål – men endast en fjärdedel som presenterar tydliga resultat. För sociala data – såsom personalomsättning eller leverantörskrav kring mänskliga rättigheter – är siffran ännu lägre och omkring en femtedel presenterar både mål och måluppfyllnad.

Svenska företag blir bättre på att kommunicera kring Antikorruption

Inom vissa områden i undersökningen syns dock stora förbättringar. Ett sådant exempel är hur svenska bolag blir allt bättre på att kommunicera kring sitt antikorruptionsarbete. Antalet svenska företag som publicerar en antikorruptionspolicy på sin företagswebbplats har ökat från en dryg tredjedel till nästan två tredjedelar. Kapitalmarknadens krav ökar dock även här – utöver en tydlig policy så efterfrågas också konkreta exempel på hur företagen arbetar med antikorruption.

Den fråga som svenska bolag är sämst på att kommunicera om är skatt som ansvarsfråga – enbart sju av hundra svenska börsbolag nämner skatt som en ansvarsfråga på sin företagswebbplats.

Italienska företag i topp

De företag som får bäst betyg i rankingen är företag från Italien; Eni, Pirelli och Telecom Italia. Bland de svenska företagen får SCA, Assa Abloy och SEB höga betyg. Generellt placerar sig också företag från Tyskland och Schweiz högt upp i rankingen. De branscher som placerar sig högt är kemi, konsumentvaror och fordonsindustri, företag från dessa branscher får generellt höga poäng i undersökningen.

Användningen av sociala medier ökar

I undersökningen framgår också hur användningen av sociala medier ökar som kanal för hållbarhetskommunikation. Ett sådant exempel är LinkedIn där 25 procent av företagen idag använder LinkedIn som kanal, jämfört med 9 procent året före. Även användningen av Twitter och Facebook ökar.

 

För mer information eller frågor kontakta:

Karin Arrenfeldt, CSR-konsult på Hallvarsson & Halvarsson
070-971 12 87
karin.arrenfeldt@halvarsson.se

Helena Wennergren, Client Director på Comprend
070-971 12 10
helena.wennergren@comprend.com

 

Om Webranking by Comprend
Undersökningen etablerades 1997 och är Europas ledande undersökning av företagswebbplatser. 830 företag från 41 länder och 20 branscher har rankats i förhållande till kraven från finansmarknaden. 300 representanter från finansmarknaden har tillfrågats om vilken information de söker på företags webbplatser och i sociala medier.

Om Hallvarsson & Halvarsson Group
Hallvarsson & Halvarsson Group samlar Sveriges främsta kommunikations­kompetens i tre ledande kommunikations­byråer, Hallvarsson & Halvarsson, Comprend och Springtime. I gruppen arbetar 150 konsulter med att bistå kunder i över 10 länder. H&H Group har två kontor i Stockholm, ett i London, ett i Lissabon och finns representerade i Milano.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.