Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp i media

MediaInstitute of Crisis Management i USA konstaterar att drygt 80 procent av de kriser som inträffar, emanerar inifrån företagen själva. Kriserna beror på sådant som man inom respektive bolag rimligtvis kände till eller borde ha känt till, men som man inte rättat till i tid. Kort sagt: risker.

Medvetenheten om risker varierar mellan olika bolag. Stora bolag med egen riskavdelning har oftast god kontroll på det mesta och lever därmed lite säkrare men i ett stort bolag kan risker uppsåtligen ”gömmas” utan att bli upptäckta. Större bolag är oftast sämre på att upptäcka beteenderisker som blir förtroendekriser. I små- och medelstora bolag är riskerna ofta mer uppenbara men där har man å andra sidan sällan tillräckliga resurser för att själva leta efter och identifiera dem.

Riskaptiten varierar också. Vissa är beredda att riskera mer för att kunna göra affärer och givetvis måste risker tas för att bolaget överhuvudtaget ska kunna existera och växa. Andra är mer försiktiga och låter till och med affärer gå om intet för att inte utsätta sig för risker i onödan.

Oavsett detta så handlar det hela om riskkultur. Riskkulturen måste vara uttalad. Hur ser vi på risker? Hur arbetar vi för att upptäcka risker och hur minimerar vi dem? Vad är acceptabla risker?

I de kriser vi ser varje dag i media är det troligt, ja nästan uppenbart, att man inte tagit risker på allvar. Detta gäller framförallt när det handlar om förtroenderisker. Att inte ta det på allvar innebär att man inte aktivt har letat risk eller försökt minimera sina risker.

Det låter därför som en ”no brainer” att genomföra en riskinventering och det behöver inte vara komplicerat. En intervjuomgång inom bolaget brukar räcka för att upptäcka bolagets mer betydande risker. Varje risk klassas sedan i fråga om sannolikhet att den inträffar och skada på bolaget om den inträffar. Därefter beslutas om åtgärder för att minimera risken och kommunikationen kring respektive risk.

Ska man hårdra en slutsats kan man konstatera att den som inte alls har kontroll på sina risker löper 80 procent större risk att råka ut för en kris. Kort sagt: Den som hamnar i klistret har i de flesta fall sig själv att skylla men med en riskinventering och minimering minskar man avsevärt möjligheten att löpa gatlopp av maratonlängd i media.

Theo Martins
Ansvarig för Risk & Kris-erbjudandet, Hallvarsson & Halvarsson

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.