Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Så mycket bättre!

Om integration är ett hett debatterat ämne i samhället i övrigt så råder i alla fall fullständig enighet inom årsredovisningsområdet; integrerad redovisning kommer att tillämpas i allt högre grad; den blir av allt bättre kvalitet, ger en mer rättvisande bild av företagens värdeskapande samt innebär större läsvärdhet för fler intressentgrupper.

Den 28 maj arrangerades Hallvarsson & Halvarssons årliga årsredovisningsseminarium inför rekordstor publik i IVA:s lokaler. Syftet var som vanligt att låta deltagarna ta del av aktuella årsredovisningstrender och förhoppningsvis förmedla insikter och inspiration inför arbetet under nästa årsredovisningssäsong; det kan bli så mycket bättre!

Seminariet samlades under energisk och sommaraktig sånginsats av H&H:s entusiastiska kör. Därefter välkomnades gästerna av seminariets moderatorer Mia Hanell och Tommy Borglund som introducerade dagens första talare Reg Pauffley, specialist på finansiell och integrerad rapportering, verksam i Pauffley and Co.

Reg resonerade om svenska årsredovisningar ur ett internationellt perspektiv; varför var elva av de 30 bästa årsredovisningarna i Annual Report on Annual Reports 2014 svenska? Framför allt ville Reg lyfta fram kvaliteten på de svenska årsredovisningarnas investerarinformation, där svenska årsredovisningar genomgående placerade sig avsevärt mycket bättre än exempelvis brittiska och japanska. En annan stor fördel är de svenska årsredovisningarnas relativt begränsade omfång; när svenska årsredovisningar använder 125-140 sidor för att beskriva verksamheten behöver tyska mellan 275 och 300 sidor. Annars blir årsredovisningar i sann globaliseringsanda allt mer lika genom ökad internationell harmonisering av standards och regelverk som gör redovisningarna mer jämförbara men samtidigt mer anonyma. Reg menar att det är viktigt att inte låta compliance komma i vägen för kommunikationen och efterlyser att fler företag ska berätta sin egen story och sätta sin verksamhet i ett större sammanhang. Att beskriva varför, var och hur företaget skapar värde med ett holistiskt angreppssätt.

Anita Lindberg, konsult inom CSR hos H&H, talade därefter om vägen till en sådan integrerad redovisning, att införliva icke finansiella, värdeskapande aspekter i verksamhetsbeskrivningen. Redskap finns i form av Ramverket för integrerad rapportering, <IR>, som beskriver hur både innehåll och disposition ska se ut. Anita rekommenderar att man låter processen för att uppnå integrerad redovisning ta tid, tre år är ett rimligt perspektiv; tänk evolution och mobilisera resurser från olika delar av verksamheten. Börja helt enkelt med att läsa och förstå det faktiskt lättillgängliga ramverket, ta också inspiration av andra företag som kommit längre!

Sarah Östberg, konsult inom Corporate Communications hos H&H, berättade om hur vd-ord också gärna följer ett och samma grundrecept (kanske beroende på att vd:ar utgör en rätt homogen skara personer som gärna bär blå slips och heter Johan?). Det är i och för sig inget fel med grundreceptet, men blir förstås enformigt i längden. Vd-ordet erbjuder möjlighet till friare smaksättning av företagsbeskrivningen än årsredovisningens övriga, mer formella delar. Sarah tipsar om att använda ett effektivt språk, bjuda på en analys av företagets utveckling både bakåt och framåt, hålla en personlig och berättande ton. Krydda med en väl genomtänkt grafisk form som hjälper ögat på traven och använd slutligen flera kanaler än bara årsredovisningen för att nå intressenterna; det kan användas på företagets webbplats, interna nyhetsbrev, kundtidningar etc.

Varje år redogör H&H för de aktuella trender inom årsredovisningsproduktion som framkommit i byråns stora kvalitativa och kvantitativa granskning av börsbolagens årsredovisningar. Mia Hanell, ansvarig för Finansiell Rapportering hos H&H, berättade om årets trendspaning; den mest iögonfallande utvecklingen är att företagens Corporate Story vinner terräng, framför allt blir företagen bättre på att beskriva sin vision, sina mål (inte bara finansiella) och sin strategi. Affärsmodeller kommer också stort men håller, än så länge, ofta en låg kvalitet. I årsredovisningarnas legala delar syns en utveckling mot en mer kommunikativ ansats samt att riskbeskrivningarna blir allt mer uttömmande. Mia sammanfattar utvecklingen med att allt fler företag vinnlägger sig om att verkligen berätta sin story, inte bara redogöra för uppnådda resultat, och gör det i en friare form, gärna med mer okonventionell formgivning.

Catharina Ihre, VP Investor Relations hos Electrolux inledde eftermiddagspasset och beskrev företagets resa fram till den mycket hyllade produkt som dess årsredovisning hunnit bli. Catharina berättade att man aldrig haft som ambition att vinna några priser utan bara velat göra en lättillgänglig, tydlig och bra produkt. I efterhand har man förstått att det man själv sett som självklart, och gjort närmast intuitivt, av andra lyfts fram som en mycket föredömlig beskrivning av ett företags värdeskapande. Catharina återknöt till det Reg och Mia sagt om vikten av att sätta sin story själv, annars kommer marknaden att göra det åt dig. En viktig förklaring till framgångarna för Electrolux årsredovisning är enligt Catharina att projektgruppen för årsredovisningen har ett tydligt ägarskap över produktionen. Därigenom säkerställs helhetstänkande och konsekvens i redovisningen.

Finns digitala årsredovisningar? Det tror man kanske gärna, men Magnus Backteman från Comprend vill få oss att sluta prata om dem. Att de är digitala är sedan många år fullkomligt självklart. Årsredovisningar läses i sin digitala form oftare än i sin tryckta. Det är därför viktigt att göra årsredovisningen mer lättillgänglig, både för läsare som använder dator, läsplatta och mobiltelefon. Det handlar både om formgivning avsedd att läsa på skärm och om var årsredovisningen finns att hämta från företagets webbplats.

Efter många kloka ord om årsredovisningar väntade Eva Jais-Nielsens färgsprakande bildberättelse som jämförde årsredovisningar och magasin i fråga om grafisk utformning. Eva är art director och grafisk designer och föreläser regelbundet om redaktionell design. Vilka trender från magasinen är värda att ta fasta på vid utformningen av årsredovisningar? Eva betonade att man ska använda rätt form till rätt innehåll, men att det ibland är lämpligt att använda element från magasinsvärlden. Grafisk form kan användas f��r att förstärka de budskap man vill förmedla. Ett enkelt sätt att exempelvis markera närhet och tillgänglighet är att låta personer på bilder i årsredovisningen ha ögonkontakt med läsaren. Något som är relativt vanligt konsumentnära företags redovisningar. Att hjälpa läsaren hitta den väsentligaste informationen genom att medvetet använda infografik och typografi är också magasinknep att ta till sig.

Hallvarsson och Halvarsson vill tacka både talare och gäster som var med vid seminariet och hoppas att ni fått med er goda idéer inför nästa säsong som strax är här!

 

Sophie Hammarskjöld
Kommunikations­rådgivare

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.