Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Senaste siffrorna – hållbara investeringar i världen 2014

Idag har nästan alla bolag träffat en ägare eller analytiker som har frågor om miljö eller sociala aspekter, eller fått en enkät att fylla i om vilken beredskap företaget har när det gäller olika hållbarhetsrisker eller möjligheter, eller själv lyft vissa av de frågorna på kapitalmarknads­dagen. När man ser tillväxten i hållbart kapital är det inte så konstigt.

Från 13 till 21 biljoner dollar på två år

Det intressantaste som 2014 års Global Sustainable Investment Review, från Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), visar är den fortsatt kraftiga tillväxten för hållbart placerat kapital. Undersökningen som täcker professionellt förvaltat kapital i Europa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland samt Asien, visar en ökning på 61 procent mellan 2012 och 2014. Totalt 21 biljoner dollar.
Alltså 21 000 miljarder dollar. Gigantiska summor! Det motsvarar drygt 30 procent av det förvaltade kapitalet i regionerna.
Om du vill uppdatera dig på vad hållbara investeringar egentligen innebär, så kan du läsa vad vi skrev i samband med förra rapporten, 2012, här.

Skillnader mellan regioner

Det finns ju lite olika sätt att investera hållbart eller ansvarsfullt, men de senaste åren är det ett antal investeringsstrategier som utkristalliserats. I Europa är den mest förekommande strategin att utesluta branscher med kontroversiella produkter, men bland samtliga regioner i studien är det vanligast att integrera hållbarhetsaspekter i den traditionella förvaltningen och investeringsstrategin. Och det är faktiskt den vanligaste formen av hållbara investeringar i USA. I Kanada står dialog och aktiv påverkan högt i kurs, till exempel genom samarbete mellan aktieägargrupper.

Tillväxt överallt

I samtliga länder i studien växer andelen kapital som investeras hållbart. I Europa ökade det hållbara kapitalet från 49 till nära 59 procent sedan 2012, och i USA från blygsamma 11 procent till nära 18 procent. Alltså omfattas nästan var femte dollar av det professionellt förvaltade kapitalet av någon form av hållbarhetskriterier.
Asien står fortfarande för en blygsam andel, men i Japan har ett enskilt initiativ, ”Principles for Financial Action for the 21st Century”, samlat 192 finansiella institutioner i ett upprop för att genom investeringar främja hållbar utveckling. Möjligen som ett resultat av det syns en växande efterfrågan på gröna eller uttalat hållbara investeringsalternativ, exempelvis gröna fastigheter.

Konsekvenser för bolagen

Så, kapitalet tittar på hållbarhet. Uppenbarligen. Det är en viktig anledning för IR och CSR/Hållbarhet i bolagen att ha en tät dialog och en gemensam berättelse om hur bolaget skapar, utvecklar och värnar om värden. Och kanske är det den ökade populariteten för den så kallade integrerade investeringsstrategin som kommer att driva på framväxten av integrerad rapportering, och som synkar fint med de ökade förväntningarna om rapportering av icke-finansiell (vilket uttryck!?) information.

Enkäter?

Om jag har fått någon IR- eller CSR-person lite taggad så skulle jag dessutom vilja rekommendera ett blogginlägg med det briljanta namnet ”Stockholm Syndrome & SRI questionnaires” av Mike Tyrell, från SRI-Connect, om investerarenkäternas bu och bra.

Carina Silberg, CSR expert

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.