31 mars 2015

Slideshow2

”Årsredovisningens värde är större än själva produkten. Görs presentationen riktigt bra, utgör den företagets kommunikationsplattform.”

–Maria Hanell Mårtensson, chef för finansiell rapportering