Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Tre tydliga trender när ”ÅR 2015“ tas fram

Tre trender står ut när svenska f��retag nu startat arbetet med årsredovisningarna för 2015. Överst på topplistan står integrerad rapportering – eller snarare ”ansats” till integrerad rapportering.

HH_AR2015

Integrerat i toppen
En majoritet av de företag som vi just nu börjat producera årsredovisning tillsammans med har integrerad rapportering på agendan. Men det betyder inte att alla har som ambition att rapportera enligt Integrated Reporting, <IR> för 2015. Däremot strävar många efter att väva in hållbarhetsdimensionen i beskrivningen av företaget – och bli bättre på att berätta om hur de skapar värde för olika målgrupper i samhället. En utmärkt ambition tycker vi. Ett steg i den riktningen, stort eller litet, kan de flesta företag mäkta med.

Vässa storyn
På trendernas silverplats hamnar denna höst Corporate Storyn. Många företag är måna om att vässa beskrivningen av vad företaget står för och kommer ifrån, vilken spelplan de verkar på och hur de bygger företaget för framtiden. Det är en högst strategisk och framtidsriktad story ska beskrivas – inte bara en rapportering om hur det gångna året gick.

Nya grepp i kanalmixen
Höstens trendrea blir kanalmix. Det är fortfarande så att merparten av börsbolagens årsredovisningar satsar på tryckt version medan några få gör webbårsredovisningar, det vill säga hela årsredovisningen i html. Nu ser vi ett växande intresse för en större kanalmix. Tryckversionen och pdf:en kompletteras med några väl utvalda delar, till exempel Årets viktigaste händelser och en filmad vd-intervju, i html-version. I framtiden står alltså inte valet mellan tryckt eller digitalt utan bolagen kommer att göra både och, inte av hela årsredovisningen, men av utvalda delar.

/Maria Hanell, ansvarig för finansiell rapportering

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.