Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Aktiemarknaden skärper kraven på CSR – ABB bäst i Sverige på CSR-kommunikation på webben

Aktiemarknaden efterfrågar mer information om företagens CSR- och hållbarhetsarbete. Det gäller särskilt strategi, tydliga mätetal och var företagen betalar skatt. Det visar årets undersökning av Webranking by Comprend som utser ABB till årets vinnare inom CSR, följt av H&M och Husqvarna.

”De senaste årens Webranking har visat på en tydlig trend bland de tillfrågade på aktiemarknaden: det blir allt viktigare för företag att vara transparenta och ge en samlad bild av sitt hållbarhetsarbete på nätet”, säger Helena Wennergren, Head of Research på Comprend.

En av årets viktigaste frågor enligt aktiemarknadens aktörer är företagens rapportering av hur mycket skatt företagen betalar per land. Tre fjärdedelar av investerarna anser att skattefrågan är väsentlig för dem. Redogörelse av företagens allmänna skattepolicy anses också vara viktigt.

Av de tillfrågade vill sju av tio se att företag presenterar miljömål samt mätbara resultat på sin webbplats. Många efterlyser också att företagets uppförandekod och att den senaste hållbarhetsredovisningen är lätta att hitta på webbsidan. Dessutom efterfrågas information om företagens sociala mål, etiska riktlinjer och antikorruptionsarbete.

Investerare vill också se en tydlig hållbarhetsstrategi och att en så kallad väsentlighetsanalys finns presenterad på webbplatsen. En klar majoritet tycker att det är viktigt att företag redovisar hur de prioriterar bland sina viktigaste hållbarhetsfrågor. Dessutom vill man ha information om vilken dialog som förs med företagets intressenter.

Svenska, brittiska och schweiziska företag, placerar sig generellt bäst i undersökningen. ABB, Husqvarna och H&M får högst betyg bland de svenska företagen. De branscher som kommer högst är kemi- och råvaruindustrin samt energisektorn.

”Vi är mycket glada för utnämningen. Det visar att transparens och långsiktighet är grunden i kommunikationen av hållbarhetsfrågorna. Webben gör det möjligt att på ett enkelt och mångfasetterat sätt berätta om det viktiga arbetet inom hållbarhet”, säger Lena Westerholm, ABB:s chef för Sustainability Affairs i Sverige.

Av Europas 500 största bolag är det mindre än hälften som väljer att presentera information om miljömål samt mätbara resultat på sin hemsida.

Ännu färre publicerar mål och mätbara resultat för sitt sociala hållbarhetsarbete. En femtedel av företagen har information om sina mest väsentliga frågor inom socialt ansvar och hållbarhet på webbplatsen.

”Transparensen har ökat bland bolagen, men kraven från finansmarknaden har ökat ännu mer. Så fortfarande släpar företagen efter i informationsgivningen”, säger Tommy Borglund, Director CSR på Hallvarsson & Halvarsson.

Resultaten från årets undersökning kommer att diskuteras vid ett seminarium i Stockholm den 6 april arrangerat av Hallvarsson & Halvarsson Group.

Läs mer om Webranking by Comprend här!

Pressmeddelandet som pdf

För mer information kontakta:

Helena Wennergren, Head of Research på Comprend
0709-711210
helena.wennergren@comprend.com

Tommy Borglund, Director CSR på Hallvarsson & Halvarsson
0709-711263
Tommy.Borglund@halvarsson.se

 

Om Webranking by Comprend
Undersökningen etablerades 1997 och är Europas ledande undersökning av företagswebbplatser. 830 företag från 41 länder och 20 branscher har rankats i förhållande till kraven från finansmarknaden. 300 representanter från finansmarknaden har tillfrågats om vilken information de söker på företagswebbplatser och i sociala medier.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.