Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Begränsningar av vinster i välfärden?

– Utredningsförslag senast i november

Den statliga välfärdsutredaren Ilmar Reepalu ser en tydlig motsättning mellan vinster i välfärden och att utveckla verksamheten. Han talar om att dessa synsätt befinner sig i olika universum. Frågan hans utredning skall besvara är om de går att förena. I höst skall han lämna besked och Ilmar Reepalu frågades ut i Almedalen under onsdagen.

Senast den 1 november i år skall det förra socialdemokratiska kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu lämna sitt och utredningens förslag till regeringen. När Reepalu frågades ut i Almedalen under onsdagseftermiddagen berättade han att utredningen just nu är inne i ett skede där de tittar på vilka konsekvenser olika förslag kan komma att få för utövare och beställare i välfärden. Ilmar Reepalu var noga med att påpeka att hans utredning självklart är helt opartisk och att han inte ser det som sitt uppdrag att föreslå ett förbud mot vinster i de företag som jobbar i välfärdssektorn.

Utredningsordförandens försäkringar verkade dock inte lugna de många företrädare för företagen som lyssnade på utfrågningen. Åhörarna fick inte bara höra Reepalu tala om att utredningen ville höja kunskapsnivån och möta det folkliga tryck han tycker sig märka i frågan. gjorde också klart att han tycker att drivkrafterna i vinstdrivande företag och organisation som drivs av en vilja att utveckla verksamheten företräder vad han kallade ”två olika universum”. Det var lätt att dra slutsatsen att Reepalu också menade att dessa två universum var oförenliga. Han verkade vara ganska övertygad om att det är svårt eller omöjligt att förena krav på ekonomisk avkastning och att vidareutveckla verksamheten på ett bra sätt.

Liksom statsministern och flera socialdemokratiska statsråd gjort här i Almedalen tog Reepalu särskilt upp vinstdrivande företag i skolsektorn. Han menar att t ex den nuvarande skollagen står i strid med kraven på att företag skall lämna ekonomisk avkastning. Företagen i välfärdssektorn tar heller inte samma risk som andra företag eftersom det alltid finns en offentlig beställare som kommer att betala.

Bland annat av det skälet menar han att den riskpremie företagen måste kunna räkna med i form av vinst hittills inte varit rimlig. Reepalu vill hitta en modell där vinsterna begränsas på ett eller annat sätt. Han kommer också att lämna förslag om hur lagen om offentlig upphandling skall anpassas till EU:s regelverk hur man kan stimulera idéburna ideella organisationer att ta en större andel av marknaden för välfärdstjänster.

I vilken riktning Ilmar Reepalu vill gå är tydligt men detaljerna får vi veta först i höst.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.