Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Bioekonomi- en allt viktigare fråga under Almedalsveckan

Frågan om hur vi använder våra resurser klimatsmart genom hållbart brukande och hur vi på bästa sätt kan återanvända material och produkter är inte ny. Inom Europeiska union pågår ett omfattande arbete med rekommendationer kring cirkulär ekonomi och i Sverige, som av tradition har höga ambitioner inom klimat-och hållbarhetsområdet, blir dessa frågor allt mer tydliga i den offentliga debatten.

När det gäller att ta tillvara returmaterial ses vi ofta som en föregångare och när det gäller papper och kartong så återanvänds detta material upp till åtta gånger.

De nya utmaningarna ligger i att ersätta fossila produkter där olja är råvaran med nya råvaror som inte bara i framställningen är hållbara utan också möjliga att återanvända och återvinna. I en framtid kommer till exempel allt som vi i dag kan göra av olja att bli möjligt att göra av träråvara.

Trä har visat sig vara ett alldeles utmärkt material när det gäller att ersätta plaster. PET-flaskan, som vi alla väl känner till som förpackning, kan om fem år vara helt tillverkad av träråvara. Klädesplagg som traditionellt görs av bomull, lim och till och med medicinska implantat kan genom utvecklad forskning framöver tillverkas av träråvara som kommer från din närmaste skog.

Möjligheterna är otaliga. Just skogen ger också många positiva bieffekter. Skog generellt, men framförallt den som brukas, ger oss en kolsänka genom att binda koldioxid.

Arbetet med att stödja utvecklingen av nya material blev påtagligt tydligt under årets Almedalsvecka. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) beskrev under ett seminarium på måndagen vikten av skogen som råvara för framtida produkter och lade särskild tyngdpunkt på biodrivmedel som kan produceras av skogsråvara.

Landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S) beskrev under ett seminarium på Aktuell Hållbarhet Arena på tisdagen skogen som en källa till oändliga möjligheter. Bucht pekade på att skogen täcker 70 procent av vårt land och att vi i Sverige har en unik möjlighet att bli föregångare genom hållbart brukande och nya material.

Statsminister Stefan Löfven (S) gjorde under sitt Almedalstal en poäng av att det vi tidigare uppfattat som det gröna guldet, skogen, nu också kunde vara genomskinligt. Han syftade på det nya plastmaterialet som KTH forskat fram som helt baserar sig på skogsråvara. Löfven beskrev vidare att ”trä kommer att ersätta plast för klimatets skull”.

Nu återstår frågan om när kläder, plaster och många andra produkter som idag göras av fossil råvara kan vara gjorda av träråvara?

Kanske får vi en föraning redan i höst då regeringen presenterar den forskningspolitiska propositionen?

Mårten Wennberg

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.