Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Ett år med SDG:erna – detta gör företagen!

På söndag den 25 september är det ett år sedan de nya hållbarhetsmålen klubbades igenom i FN:s generalförsamling. Sedan dess har SDG:erna, eller Agenda 2030 som målen också kallas, varit på allas läppar. Inom näringslivet är det många företag som på något sätt har arbetat med målen eller planerar att göra det. Frågan är vad som har hänt under det första året med de nya hållbarhetsmålen?

Kommunikation av målen ett viktigt första steg

I princip alla företag vi träffar idag känner till hållbarhetsmålen och planerar att arbeta med dem på något sätt. En översiktlig genomgång av marknaden pekar framförallt på kommunikativa insatser rörande SDG:erna som ett första steg. Under sommaren gjorde H&H en genomgång av  80 redovisningar från några av de globalt mest framstående företagen inom hållbarhetsområdet. 41 av dessa nämnde på något sätt SDG:erna i sin hållbarhetsredovisning. Vanligast är att VD:n nämnde målen i inledningen till redovisningen. Många företag har valt att matcha SDG:erna mot sina väsentliga frågor och på så sätt identifiera de mål som är mest relevanta för dess verksamhet.

Efterlysning – konkreta handlingar att kommunicera

I den kommande säsongens redovisningar ser vi fram emot fler exempel på faktiskt agerande, och  hur målen använts för att forma strategier, som del i en affärsutvecklingsprocess, eller för att addera till det befintliga hållbarhetsprogrammet. Några företag som har gått i bräschen inkluderar SABMiller som på ett framgångsrikt sätt samlat SDG:erna runt sin hållbarhetsambition Prosper, vilken rymmer olika aspekter av företagets verksamhet. Ericsson är ett annat företag som tillsammans med Earth Institute genomfört en studie, som nu ligger till grund för att bidra till arbetet med att uppfylla SDG:erna med hjälp av Information and Communications Technology (ICT).


Sara Andersson

Detta är det första av tre inlägg som H&H kommer att publicera under hösten som rör företagens arbete med FN:s nya hållbarhetsmål så titta gärna in på hemsidan igen framöver. Vill ni prata mer om hur just ert företag skulle kunna förhålla sig till de nya hållbarhetsmålen så kontakta Carina Silberg, Executive Director CSR, tel. 0709 – 71 12 54 eller någon annan av oss på H&H.  

 

 

 

 

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.