Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Fyra snabba från dagens hållbarhetseminarier med H&H!

H&H anordnar under dagen inte mindre än tre seminarier i hållbarhetens tecken. De svenska miljömålen, integration och shared value stod på schemat och inför fullsatta salar så avhandlade de olika panelerna viktiga och aktuella frågor.

Spanaren under samtliga seminarier har sammanfattat seminarierna i fyra punkter:

1. Värdeskapande hållbarhetsarbete står högst på agendan för företag i framkant

Under dagen var det tydligt att de företag som ligger långt fram inom hållbarhetsområdet ser på sitt arbete utifrån ett värdeskapande perspektiv. I en inledande video till seminariet ”Shared Value i praktiken” beskrev professor Michael E. Porter från Harvard Business School hur företag ofta kan skapa ekonomiskt värde med utgångspunkt i samhällsnytta. Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, betonade likaså under samma seminarium att hållbarhetsarbetet inte kan handla om filantropi utan istället måste fokusera på värdeskapande för både samhälle och företag.

2. Förankring i lokala hållbarhetsinitiativ skapar relevans och bygger internt engagemang

Under seminariet ”de svenska miljömålen i praktiken” betonade Mariana Granström från Fazer Group betydelsen av att kunna förankra miljöarbetet i ett lokalt ramverk. Möjligheten ger flertalet positiva effekter; det bygger internt engagemang genom att göra miljöarbetet mer relevant och är ett bra verktyg för kommunikation. Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig IKEA Sverige och Lena Westerholm, chef för Sustainability Affairs på ABB Sverige, intygade att den lokala förankringen också är viktig för globala företag som vill ha en tydlig lokal koppling till de marknader som de verkar på. Enligt Åsa Domeij, Axfood, är möjligheten att komma ännu längre i sitt miljöarbete hög om man förankrar det i ramverk som ex. de svenska miljömålen. Med andra ord är det viktigt med fortsatta initiativ på både global och lokal nivå.

3. Mer samarbeten mellan olika aktörer krävs för att uppnå både svenska miljömålen och Agenda 2030

Mer samarbete var det många i de olika panelerna som utbrast under dagen. Under miljömålsseminariet lanserade Regeringskansliets nationella miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström, ett företagsnätverk kring de svenska miljömålen. Syftet med nätverket är att dels skapa engagemang, driva initiativ och utbyta kunskaper kring hur man arbetar med de svenska miljömålen men är också för företagen att ge input rörande näringslivets roll framöver. Karin Svensson från Sida betonade näringslivets roll i utvecklingssamarbeten och framöver för att uppnå Agenda 2030. Också Mahmoud Agha, chefredaktör på Al-Kompis, poängterade att det är samarbeten mellan olika aktörer i samhället som kommer att bidra till ökad integration under seminariet ”Nya svenskar – Nya möjligheter”.

4. Med utgångspunkten i samhälleliga utmaningar kan företag vara med och bidra till en lösning genom affärsutveckling och fokus på nya marknader

Marc Pfitzer från konsultorganisationen FSG inledde seminariet ”Shared Value i praktiken” och beskrev hur företag kan skapa Shared Value på tre sätt, genom att 1) rekonstruera produkter och tjänster för att möta specifika behov på marknaden 2) omdefiniera produktivitet i värdekedjan eller 3) förbättra villkoren på de marknader som företaget verkar. Under seminariet ”Nya svenskar – Nya möjligheter” beskrev Petra Bendelin, VD för Promeister inom Mekonomen Group, nyanlända som en ’jättemöjlighet’ för Mekonomen att möta sitt behov av att rekrytera 5000 mekaniker inom de kommande åren. Även Mia Brunnel Livfors, VD Axel Johnson, var tydlig när hon beskrev organisationens behov av att internt spegla mångfalden bland deras kunder och i samhället i övrigt. Farzad Golchin, VD på Novare Potential, berättade mer om affärsidén som går ut på att hjälpa företag att rekrytera nyanlända till olika positioner under H&Hs sista seminarium ”Nya svenskar – nya möjligheter”.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.