Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Helena Nordman-Knutson: ”Gör årsredovisningen till ett strategiskt verktyg”

Har du börjat jobba med nästa årsredovisning än? Kanske satt igång med den interna tidplanen och börjat fundera på ny smarta grepp och teman? Gott så! Kom ihåg att ta med styrelsen i planeringen också. Prata med styrelseordföranden, ordföranden i revisionsutskottet och andra engagerade ledamöter i ett tidigt skede. Låt dem förstå att du vill ha deras engagemang och att ni tillsammans kan göra årsredovisningen till ett strategiskt verktyg och en del i den strategiska processen.

De budskap som mejslas fram under den långa ÅR-processen är strategiskt viktiga och bland det mest genomarbetade materialet som produceras i företaget. Notapparaten är viktig för en analytiker som ska bedöma köp- eller säljläget i aktien, men framvagnen lever längre – både internt, för styrelsen och för externa målgrupper.

Med rätt kommunikation och samarbete mellan styrelsen och projektgruppen för årsredovisningen blir ÅR ett utmärkt verktyg för uppföljning och formulering av strategin. En bra framvagn är uppbyggd kring strategin och gör att man enkelt kan jämföra ett år med ett annat, se hur strategin utvecklas och följa mål och måluppfyllnad.

Genom att vara medveten om hur en styrelse arbetar så kan du fånga deras uppmärksamhet i rätt ögonblick. Du vill inte visa ÅR för första gången i Q1. Då är tiden knapp och du har små marginaler för att ta hand om ändringar. Dessutom är styrelsen antagligen inte så mottaglig för nya grepp och teman under den perioden. Nej, sälj in dina idéer under Q2 och Q3! Under hösten jobbar styrelsen med strategi och risk, vilket sammanfaller väldigt väl med framtagandet av framvagnen i ÅR. Då är också bästa tiden att få gehör för disposition och centrala teman i ÅR.

Jag vill också slå ett slag för att vd-ordet inte måste skrivas sist. Det är bara några meningar i början som behöver handla specifikt om resultatet och året som har gått. Resten kan ha ett strategiskt grepp där vd reflekterar och presenterar insikter från året relaterat till måluppfyllelse och strategi. Läsaren ska kunna följa vilka strategiska aktiviteter som har genomförts och hur bolaget har rört sig i den riktning som slås fast i strategin.

Sammanfattningsvis: Låt det strategiska perspektivet genomsyra hela årsredovisningen. Se styrelsen som en samarbetspartner. Och glöm inte att beskriva och kommentera måluppfyllnad!

Helena Nordman-Knutson

Kommunikations­rådgivare, styrelseledamot och f.d. analytiker

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.