09 december 2016

Nybliven, stolt sponsor till Mediautskottet (MedU) på Handelshögskolan

Från och med årsskiftet inleder vi ett samarbete med MedU, där vi går in som huvudsponsor för utskottet. Intentionerna med samarbetet är att skapa ett hållbart och stabilt samarbete som knyter oss närmre kåren och studenterna i både kandidat- och mastersprogrammen, där vi som ledande kommunikationsrådgivare få möjlighet att bidra med vår kunskap och expertis samt att hålla goda relationer över tid med studenterna. Sponsorskapet kommer att innefatta bl.a. föreläsningar, inbjudan till våra egna evenemang, handledning i utskottsgrupperna, där seniora specialister hos oss kan coacha studenter inom sitt specialistområde.

Vi är mycket glada över förtroendet och vi ser fram emot samarbetet!

handels