Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Så kan företag bidra till SDGerna!


Vi märker ett fortsatt starkt intresse och engagemang för FNs hållbarhetsmål (SDG) och är övertygade om att vi ännu bara sett början på något som kommer fortsätta utvecklas vidare. SDGerna ger goda möjligheter för ert företag att utvecklas i en positiv riktning tillsammans med er omvärld. SDGerna kan vara en ledstjärna i er affärs- eller produktutveckling. Det kan också vara ett verktyg för er riskanalys. Ni bestämmer hur ni använder dem och bidrar till att uppfylla dem.

Vi har listat fem steg, inspirerad av den initierade SDG Compass*, som kan hjälpa er att identifiera och integrera prioriteringar i er verksamhet, sätta mål, och kommunicera hur ni bidrar till att uppfylla SDGerna.

Steg 1: Vad är innebär SDGerna för er? – Det är upp till er!

Som ett första steg är det viktigt att ni bekantar er med SDGerna och förstår vilka möjligheter och utmaningar de innebär för just ert företag. Ställa frågor om vad ert unika värdeskapande eller bidrag kan vara? Och fundera på hur målen påverkar era intressenters förväntningar på er?

Steg 2: Vilka är era prioriteringar?

Nästa steg är att definiera vad ni ska prioritera och lägga extra krut på inom SDGerna. Utgångspunkten kan vara ert hållbarhetsprogram, affärsmål, risker eller andra aspekter. Utgå ifrån den ambitionsnivå som ni satt i det första steget, och kartlägg er värdekedja för att identifiera inom vilka SDGer som ni har störst påverkan. Bara genom att prioritera kan ni fokusera.

Steg 3: Vilka målsättningar har ni?

Efter prioritering och kartläggning blir nästa steg att bestämma er målsättning. Definiera er målsättning och välj nyckeltal. När det gäller nyckeltal är det viktigt att ni sätter er baslinje och formulerar konkreta mål faktiskt går att följa upp annars riskerar ni att bli otydliga både internt och externt. Utmana er själva och försök finna nya möjligheter och win-win lösningar för att skapa samhälls- och affärsnytta. Vilka nya målgrupper kan ni identifiera? Finns det potentiella partnerskap att gå med i för att göra djupare avtryck inom valda områden?

Steg 4: Integrera mål och arbete i er verksamhet

Om ni tänkt er det här som ett hobbyprojekt vid sidan av ber vi er nu att tänka om! En lyckad förankring och integrering av målsättningarna i verksamheten är en förutsättning för att arbeta framgångsrik med SDGerna. Att koppla organisationens arbete till SDG:erna kan inspirera medarbetare och kollegor som vet att företaget jobbar för ett högre syfte. Det kan också vara ett sätt att stärka hållbarhetsfrågornas relevans internt och få fler att tänka i nya banor.

Steg 5: Berätta vad ni har gjort och nå ut till era intressenter

Det är viktigt att kommunicera och redovisa era framsteg och utmaningar mot SDGs kontinuerligt för att vinna förtroendet från intressenterna.  Under året har vi sett att det de mest lyckade exemplen att nå ut brett har använt nya format och uttryck. Ericsson är exempel på hur ett företag kan ta till sig målen på ett integrerat sätt och samtidigt gör det begripligt för den stora massan. Samtidigt har innehållet varit grundat och uppskattat av de mer insatta på området.

Slutligen, kom ihåg att SDGerna inte är avsett som ett redovisningsramverk, utan är gemensamma mål som ska driva och inspirera oss alla att bidra till en mer hållbar utveckling. Det är därför det är så viktigt att göra grundarbetet ordentligt, och inte rusa blint mot redovisnings som slutmål. SDGerna bygger på forskning och en global dialog mellan ett stort antal aktörer och kommer att vara utgångspunkten för arbetet för en värld som vi alla önskar under de kommande femton åren. Så vänta inte för länge med att hoppa på tåget!

Johanna Bark

 

Detta är det andra av tre inlägg som H&H kommer och har publicerat under hösten som rör företagens arbete med FN:s nya hållbarhetsmål så titta gärna in på hemsidan igen framöver. Vill ni prata mer om hur just ert företag skulle kunna förhålla sig till de nya hållbarhetsmålen så kontakta Carina Silberg, Executive Director CSR, tel. 0709 – 71 12 54 eller någon annan av oss på H&H.

  • SDG Compass är framtagen i ett samarbete mellan GRI, FN:s Global Compact och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). För mer info.

 

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.