Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Svaren vi väntat på från ÅR-seminariet

Undrar du vilka inkomna frågor vi inte hann svara på vid torsdagens årsredovisningsseminarium? Nu kan du stilla din nyfikenhet! Här kommer både frågorna och svaren.

Annicka Pärson visade exempel från Saabs webbaserade och interaktiva verksamhetsbeskrivning, This is Saab, som i hög utsträckning har utgått ifrån innehållet i årsredovisningen.

Fråga: Hur och när går medarbetarna igenom This is Saab?

Annickas svar: Vid lanseringen som riktade sig till samtliga anställda gick ”inbjudan” ut via Saabs intranät och därefter fick var och en ett personligt mail med en länk till This is Saab.

This is Saab finns nu tillgänglig via Saabs LMS (Learning Management System) och ingår i alla introduktionspaket för nyanställda – över hela världen.

Med jämna mellanrum mäter vi hur This is Saabs används och fångar upp synpunkter och eventuella förbättringsområden. This is Saab uppdateras årligen i samband med årsredovisningsarbetet och då utvärderas även inkomna synpunkter och inspel från medarbetarna.

Fråga: Vad kostar det ungefär att göra en produktion som den du visade från Saab?

Annickas svar: Det går inte att ge ett enkelt svar på den frågan, men för att man ska lyckas bör resurser (ekonomiska och personella) komma från högsta ledning och involvera bland annat HR, marknad, kommunikation och ledande befattningshavare från affärsverksamheten.

This is Saab – och andra liknande produktioner, Entrance to ASSA ABLOY eller Scania Global Introduction – kräver samma avsändare och kvalitetssäkring som årsredovisningen.

Att planera och inventera är a och o. Tänka efter före och se till att använda filmer, bilder, animeringar, case, medarbetarberättelser och annat material som redan finns – eller som håller på att tas fram för andra kanaler. Synka hela tiden med årsredovisningsprocessen.

På seminariet talade även Sara Hernandez och Tommie Cau om att använda årsredovisningsmaterialet i digitala kanaler genom förenklade budskap och innehåll anpassat till olika format.

Fråga: Hur långt tycker ni att vi har kommit när det gäller att växa värdet av årsredovisningen på de här sätten?

Saras svar: Inte jättelångt. Många uppdaterar förvisso webben när årsredovisningen är släppt, men få använder innehållet för att göra förenklat men målgruppsanpassat och visuellt tilltagande innehåll som passar på sociala medier.

Fråga: Varför gör inte fler en bra distribution av sin årsredovisning tror ni?

Saras svar: Kan bero på att många ser den som en trycksak och att man känner sig klar med den när den väl finns i fysiskt format. Som vi sa – man får kroka arm med HR och kommunikation och tillsammans ta fram en plan för distribution.

Fråga: Vad är viktigaste budskapet från er till publiken idag?

Tommies svar: Att årsredovisningens innehåll och kanalerna man ska kommunicera det i behöver anpassas till vilken målgrupp man vill nå.

Jobbsökare ställer t.ex. högre krav på att innehållet har ett lockande och engagerande format och anslag och passar i sociala medier.

Sen är det såklart viktigt att tänka in de här möjligheterna tidigt i ÅR-processen. Ju tidigare företag bestämmer sig för att man vill sprida innehållet till externa talanger, desto bättre är chanserna att man har anpassat attraktivt material när man väl är klar med sin årsredovisning.

Vill du ställa fler frågor till någon av talarna på seminariet? Välkommen att kontakta dem direkt. Eller hör av dig till seminariets moderator Sarah Östberg.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.