Hallvarsson & Halvarsson logotyp Nyheter

Grattis SEK till vinsten för bästa redovisning av hållbarhet!

SEK kammade hem segern i kategorin  ”Bästa redovisning av hållbarhet” som utses av FAR årligen med motiveringen:

”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat påbörjat anpassningen till kraven i årsredovisningslagen och beaktar på ett relevant sätt FN:s hållbarhetsmål. Trots att redovisningen är informativ är den koncis och användarvänlig.”

Läs mer om utnämningen här.

Här hittar ni den prisbelönta redovisningen.

Vi på H&H tycker det är extra roligt eftersom Tommy Borglund  och Sara Andersson från vårt hållbarhetsteam har varit med som strategiska rådgivare i framtagandet av redovisningen.