Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

1,4 miljarder sätt att kommunicera – så lyckas du i Asiens drakekonomi

Frédéric Cho är vice ordförande för Sweden-China Trade Council och driver även en rådgivningsfirma som hjälper svenska företag att förstå Kina, och kinesiska bolag att förstå Sverige.

Under Nordic Financial Communication Summit talade Frédéric Cho på temat ”Finansiell kommunikation utifrån ett kinesiskt perspektiv” och öppnade med att berätta att Folkrepubliken Kinas högsta ledare Xi Jinping nyligen avskaffat tidsbegränsningen för sitt mandat som ledare, vilket gör honom till en potentiellt evig ledare och den mest inflytelserika politikern i Kina sedan Mao. Xi Jinpings och det kinesiska kommunistpartiets roll för landets utveckling, det kinesiska näringslivet och all typ av kommunikation, är således extremt central. Inte minst då 40 procent av den kinesiska ekonomin ägs och kontrolleras av partiet och dess 90 miljoner medlemmar.

Detta till trots tonade Frédéric Cho ned farhågorna kring att partiet dikterar allt. Under senare tid har allt fler kinesiska företag på kort tid skapat enorma förmögenheter, som till exempel Alibaba och dess grundare Jack Ma. Enligt Frédéric Cho samverkar de nya kinesiska entreprenörerna med partiet snarare än blir dompterade, i något som enklast kan beskrivas som ett ömsesidigt beroende.

Kina som nation har under senare tid klättrat i en rad olika globala rankinglistor vad gäller till exempel utbildning, patentansökningar, forskning och utveckling. Och enligt Frédéric Cho lägger Kina årligen omkring 2 procent av landets budget på forskning och utveckling. Men avancemangen på rankinglistor har hittills främst handlat om kvantitet. Två tydliga exempel på det är de välkända kinesiska företagen Huawei och ZTE som ligger i topp i världen avseende antalet patentansökningar.

Kina har på senare år även intagit positionen som världens största e-handelsnation. Ungefär 45 procent av dagens globala e-handelsvolymer är kopplade till Kina. Ett aktuellt exempel på det är det kinesiska högtidlighållandet av Singles’ Day som numera firas årligen den 11 november över hela världen. Frédéric Cho menar att Singles’ Day tydligt manifesterar de kinesiska konsumenternas stora törst efter produkter och e-handel. Lägg därtill att Kinas köpstarka medelklass utgörs av ofantliga 225 miljoner hushåll.

För svenskt vidkommande innebär det faktum att Kina är världens största handelsnation att landet är vår tionde största internationella handelspartner. Och glädjande nog, menar Frédéric Cho, var Sveriges varuhandel med Kina i det närmaste i balans, något som är få länder förunnat. En förklaring till det menade han var en viss bilfabrikant i Göteborg som hjälper till att öka de svenska exportsiffrorna.

Ytterligare något man bör ta i beaktan när man talar om Kina, är enligt Frédéric Cho, att inte generalisera. Kinas 1,4 miljarder invånare inte är stöpta i samma form. Och samma sak gäller kinesiska företagsledare, vilka han menar kan vara alltifrån i det närmaste tyranner, professorer och tekniknördar till bergsklättrare och asketer. Vissa är utbildade i Västeuropa medan andra ser näringslivet som en språngbräda för att göra karriär i partiet. Han anar också en trend där många framgångsrika kinesiska företagare vill ge tillbaka till samhället genom välgörenhetssatsningar och donationer – inte minst de företagare som blivit mest förmögna på kortast tid.

När kinesiska investerare sonderar marknaden är kopplingen till Kina central. Enligt Frédéric Cho resonerar många kinesiska investerare att om de hittar en bra investering med tydlig kinesisk vinkel kan investeringen alltid få en större marknad i Kina.

Avslutningsvis, på frågan om vilken typ av kinesiska företag som svenska företag bör välja att göra affärer med, svarade Frédéric Cho att man alltid bör välja de företag som tar seden dit de kommer och inte sådana som tar med sig seden därifrån de kommer.

Annika Sellberg, Corporate Communications

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.