Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Capital Markets – nytt team

Ni har bytt namn på teamet till Capital Markets– varför?

Vi slog ihop IR och transaktioner till ett team.

Vi har inte bara bytt namn på teamet utan även funderat kring vilka vi är och vad vårt uppdrag är. Vi vill vara en partner till våra kunder och det vi levererar skall uppfattas som Best in Class - med målet att vara topp tre inom kapitalmarknads­kommunikation.

Vår ambition är att leverera kundvärde och optimera uppställningen i kundprojekt både i kostnad och erfarenhet, för att skapa mervärde för kunden och utnyttja HH:s bredd och samtidigt växa med lönsamhet. Helhetslösningar är vår kärnaffär.

Hur många är ni?

Teamet i sig består av 10 personer och det skall man dra fördel av. Vi har en bred kompetensbas och ett stort erfarenhetsspann. Vi växer och just nu söker vi en till associate till teamet. 

Vi jobbar ofta och gärna över teamgränserna där vi inhämtar specialistkompetens inom public affairs, hållbarhet, finansiell rapportering eller media. Vi kan väl kalla det korsfertilisering- det är det som gör jobbet så roligt och utmanande.

Ny chef?

Jag fick möjligheten att integrera mitt team Transaktioner med IR- teamet och leda det nya teamet Capital Markets framåt. En fantastisk utmaning och väldigt roligt. Jag ställer höga krav såväl på mig själv som på teamet, samtidigt som jag vet att mycket handlar om balans. Man utgår från den kapacitet man besitter och utnyttjar den på bästa sätt. Alla är olika.

Capital Markets – hur tänkte ni kring namnet?

Vi vänder oss till kunder som vill ha stöd eller rådgivning vad gäller kapitalmarknads­kommunikation. Bolag på väg till börsen, bolag som vill förstärka sina investerarrelationer, eller som vill ha stöd med kommunikation relaterat till sina värdepapper - om det så är en obligation eller en aktie. Vi hjälper bolag med att ordna kapitalmarknads­dagar och andra events och stöder dem i hela processen. Bland våra kunder finns även flera ledare som behöver rådgivare som är väl insatta i deras verksamhet och som de kan ringa 24/7. Positioneringsarbeten är en viktig del av det vi håller på med. Investment storyn är t.ex. en del av corporate storyn anser vi. 

Många av oss i teamet har jobbat i kapitalmarknaden innan vi kom till H&H. Det gör att vi samlat på oss kunskap som vi kan dra nytta av i vårt arbete. Samtidigt har vi unga som tycker att det är väldigt givande att jobba med att positionera företagen utifrån den för bolagen viktiga intressentgruppen som utgörs av kapitalmarknaden.

Vad är viktigast för er?

Att skapa kundvärde. I hela processen och i allt vad vi gör. Det är viktigt att vi uppfattas som en byrå som kan ge personlig service trots att vi är stora. Att vi lyssnar på kunden och att alla kunder känner att de är lika viktiga. Därför är det viktigt med ett sammansvetsat team där fler än en känner den specifika kunden. Det känner jag att vi redan är.

För mer information kontakta Helena Nordman-Knutson, ansvarig för Capital Markets.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.