Hallvarsson & Halvarsson logotyp Nyheter

Dag 6: Arbetsmarknad
och etablering

Integrationsutmaningen

I medborgarpanelen pratade Lissy Noé Labus, verksamhetsansvarig Yalla Rinkeby, Erik Toro, Projektkoordinator The Good Talents, Ubah Mussa, grundare för Passion for Change och Muhammad Hagi Farah, ordförande Järva föräldraallians om hur näringslivet kan hjälpa till att öppna dörren för ungdomar in på arbetsmarknaden. Trots att Arbetsförmedlingen i dagarna släppt en rapport som säger att under 2018/19 så kommer sysselsättningen att öka med 145 000 personer – och 7 av 10 jobb går till nyanlända – så kvarstår det massor av arbete. Panelen menade att näringslivet måste ta steget in och öppna dörrar som ungdomar i bästa fall har svårt ta sig igenom, och i värsta fall inte ens vet existerar.

Lösningarna kommer underifrån

Panelen var överens om att lösningarna för att välkomna grupper som är exkluderade från arbetsmarknaden kommer underifrån från gräsrotsnivå, men fakta och kartläggning behövs för att ha överblick och för att kunna samordna insatser.

Ett stort rekryteringsbehov

I näringslivspanelen diskuterade Daniel Lönn, kunskapsområdeschef Fryshuset, Henrik Dider, HR- och hållbarhetsdirektör Scandic, Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande DUA, Hayam Ismail, Enhetschef Migrationsverket Region Stockholm, hur konkreta resultat nås. Och rekryteringsbehovet är stort – bara Scandic behöver 50 000 tjänstetillsättningar under de närmaste 5 åren. Men just nu finns det ett glapp mellan arbetsmarknadens behov och de resurser som finns tillgängliga.

Sänka tröskeln för yttre faktorer

Flera verksamheter, både privata och offentliga, är dåliga på att ge människor med en brokig bakgrund en andra chans och lång tid utanför arbetsmarknaden gör arbetssökande uppgivna och passiva. Genom att lyfta civilsamhället, en bättre samordning mellan kommuner och arbetsförmedlingen och en ökning av lokala insatser blir det lättare för människor som står utanför arbetsmarknaden idag att etablera sig.

Ett arbete stärker individens självbild

Det talades om att nyckeln ligger i att börja i det lilla, för det finns styrkor hos varje person som går att förädla. Mappningen mellan person och arbete bygger idag på historik – på vad personen har gjort och inte vad personen vill göra. Men det finns också positiva signaler. 7 av 10 jobb som inte kräver högre utbildning går till utrikesfödda och nyanlända. Och det är arbeten som innebär att du kan visa vad du kan genom att vara den du är.

Dag sex i korthet

Dagens tema: Arbetsmarknad och etablering

Dagens parti: Moderaterna

Dagens favoritbegrepp: Medmänsklig nivå

Dagens pledge: MTR som under dagen höll ett rekryteringsevent för att tillsätta 150 nya tjänster – med eller utan erfarenhet.

Dagens mest glädjande händelse: Sverige är bäst i Europa på integration enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen

Dagens heta potatis: Enkla jobb. Finns de?

Victor Månsson, Consultant Sustainability Affairs

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group