Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Stora utmaningar inför 2019

Bolagens Investor Relations arbete blir allt mer avancerat, krävande och uppstyrt - samtidigt som kraven på förtroendebyggande kommunikation ökar. Generellt sett har nya regelverk och då framför allt MiFID II direktivet, som trädde i kraft i januari 2018, höjt kompetenskraven på funktionen ytterligare. Undermeningen med de nya direktiven och ramverken är att öka transparensen på värdepappersmarknaden, men de har också fört med sig en ökad arbetsbörda för bolagen, eftersom dessa tar över uppgifter som tidigare hanterats av banker och fondkommissioner.

Den stora utmaningen för 2019 är dels corporate access och dels hur man styr förväntansbilden. Mid-cap och small-cap bolagen på Börsen funderar på hur man skall tackla investerarrelationernas  huvuduppgift i att managera och övervaka förväntansbilden - när man inte riktigt vet hur estimatkonsensus ser ut. Samtidigt behöver man få ökad förståelse för det som vi på engelska kallar ”corporate access” - en tjänst som bankerna frikostigt erbjudit tidigare. Bolagen behöver förstå kapitalmarknaden och veta var kapitalet finns. Man behöver veta vilka investerare man skall rikta in sig på, träffa, ordna möten och ha en dialog med. Det här öppnar antagligen upp för att fler IR funktioner kommer att behöva ökat ”corporate access” stöd framöver - om de inte själva har de interna resurserna. Digitala verktyg är ett hjälpmedel, men de kan inte till fullo ersätta den djupa kompetens som personer med kapitalmarknads­erfarenhet besitter.  Shareholder targeting är mycket mer avancerat än att dra ut listor ur en databas.

Och varför blev det så här? Jo MiFID II direktivet medförde att analysavgiftsmodellen förändrades. Banker och fondkommissioner måste numera separera avgiften för analys från exekveringen (eller det courtage de får när de handlar i värdepappret). Vi har redan sett att analystäckningen på småbolag försämrats och vi tror att detta också kan hämma småbolagsnoteringarna och försämra genomlysningen av bolag, speciellt då bolag på First North. Samtidigt blir det svårt även för mid-cap bolagen med många analytiker att få grepp på estimaten. De får lägga mycket tid på att göra sina egna sammanställningar på kammaren, som de sedan i princip inte öppet kan prata med kapitalmarknaden om. Varför? Jo, eftersom den här informationen, som inte är tillgänglig för alla, om den uppfattas som konkret, skulle kunna tolkas som insiderinformation, dvs att ”en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.” (artikel 7 (4) i MAR ).

Så den stora frågan för 2019 blir att stöda bolagen med att hitta rätt i investerardjungeln och reda ut hur bolagen skall hantera bristen på konsensusestimat när många banker dragit sig ur de ”vanliga” estimatsammanställningarna och i stället säljer analyser (och estimat) direkt till bolagen. På marknaden finns även något som stökar till det ytterligare, eller det som vi kallar ”whispers” dvs den tysta förväntansbilden. En spekulationsbaserad ”dröm” blandad analytiker och investerare. Risken är att dessa viskningar tar en allt större roll och skapar onödig volatilitet. Dessa ”whispers”  fungerar ibland även som underlag för rubriksättning, eftersom media inte heller vet hur konsensus ligger. Resultatrubriker i affärspress, även om de är baserade på felaktiga underlag, påverkar såväl sentiment som investeringsbeslut och kan bli jobbiga att hantera för bolagen. Även om de inte representerar fakta, så är nog nedskrivna, kompletta insamlade estimat, som alla har tillgång till via en digital tjänst, bättre än en sell-side analytikers våta dröm för 2019.

Helena Nordman-Knutson, Capital Markets

Läs flera av våra spaningar härinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.