Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Efter NKS: Vågar jag anlita konsulter? 

Tre tips till konsultköpare i behov av förändring

Konsultmarknaden förändras i dag i snabb takt. Vad betyder det för företag och organisationer som behöver anlita externa rådgivare? Mycket tyder på att köparna kommer att stå som vinnare när marken flyttar sig under konsulternas fötter.

Det är inte ofta som konsultbranschen skapar stora rubriker i media, men den här vintern har varit ett undantag. Stockholms Läns landsting har anlitat managementkonsulter från den amerikanska prestigefirman Boston Consulting Group (BCG) i samband med starten av Nya Karolinska sjukhuset till ansenliga kostnader – totalt ungefär en kvarts miljard kronor.

Det är inte min sak att recensera andra konsulter men här tycks mycket ha gått fel – en beställare som inte haft kontrollen och en rådgivare som inte riktigt haft klientens bästa för ögonen. Kanske är det mest besvärande i historien just de djupgående intressekonflikterna. Bl.a. har en före detta BCG-anställd i sin chefsroll på NKS attesterat fakturor från sin tidigare arbetsgivare på stora belopp, utan att de utförda tjänsterna preciserats närmare. Det är en mardr��mssituation för varje uppdragsgivare att hantera, särskilt som allt spelas upp som följetong i massmedia. Den blir naturligtvis allmänt intressant eftersom det är skattebetalarna, och inte några aktieägare, som står för notan.

Konsultbransch i transformation

Affären är också intressant mot bakgrund av att rådgivarbranscherna (management, juridik, revision, kommunikation m.fl.) förändras och gränserna dem emellan skiftar. Den här förändringen, som än så länge bara börjat, innebär för många ett förändringstryck och nya möjligheter för andra. Gemensamt är att alla rådgivare måste skapa mer värde för sina kunder. Vi tvingas bli mer relevanta i kundens verksamhet och affärer,

Den här utvecklingen gynnar köparen; den innebär ökad transparens, där konsulternas arbete blir mindre av en svart låda, och där den ömsesidiga förväntan på resultat blir tydligare. Den innebär inte med nödvändighet att goda råd blir ”billigare” men den driver mot att värdet av råden måste öka, annars går kunderna någon annanstans.

Alla företag och organisationer måste idag genomgå förändringsprocesser – inte minst på grund av digitaliseringens framfart - processer som för många inte går tillräckligt fort eller kommer tillräckligt långt. Här ska man inte vara rädd för att ta in extern hjälp – utomstående rådgivare kan ge organisationen nya insikter, hjälpa den att skapa ny energi och ge konkreta verktyg och konkret hjälp i själva genomförandet.

Viktigare att välja – tre tydliga tips

För dig som behöver anlita konsulter är det kanske viktigare än någonsin att göra medvetna val och vara tydlig i relationen med rådgivaren om vad du förväntar dig att ni ska åstadkomma tillsammans. Vår erfarenhet av samarbete med ett stort antal företag och organisationer pekar på att kunden får mest ut av samarbetet om krav och förväntningar på oss som rådgivare är tydliga:

1. Ställ krav på relevanta resultat f��r din egen verksamhet, snarare än enbart smarta analyser och snygga rapporter. Företag förändrar sig inte. Det är människor som förändrar, och de behöver hjälp på traven med att arbeta på nya sätt. Här ska konsulterna vara en viktig resurs.

2. Säkerställ att dina konsulter kan hjälpa dig vinna kunder, medarbetare och andra intressenter både i tanken och i hjärtat. Traditionella managementkonsulter är duktiga på analys, vanliga kommunikations­byråer kan kommunicera men få aktörer har den bredd i kompetens som kan lyckas med helheten.

3. Se till att din rådgivare har ditt bästa för ögonen – a skin in the game. Utforma uppdraget tillsammans med rådgivaren så att din framgång också blir hennes. Då har ni ett gemensamt intresse av att nå hela vägen fram till resultat.

CARL ELFGREN leder Transformation, ett team i H&H som hjälper företag och organisationer att genomföra förändringsprojekt och utveckla nya affärer.

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.