Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Järvaveckan dag 1: Mina drömmars stad

Solen sken över gårdagens invigning av politikerveckan på Järvafältet. Representationen av politiker, besökare och medarbetare gav en bild av det Stockholm många av oss drömmer om - där mångfald och gemenskap är en självklarhet.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde sitt invigningstal med att hänvisa Fogelströms kända romanserie om förra sekelskiftets Stockholm då Sverige fortfarande var ett land som kämpade mot fattigdom och stora sociala orättvisor. Hon menade att det vi har i dag inte är något vi ska ta för givet. Vi behöver värna om de värden vi har och ge utrymme för positiva krafter att växa.

Behov att vrida på perspektiven

Att mobilisera och skapa möjligheter för positiva krafter att växa var slutsatsen bland de flesta talare under dagen. I en ny undersökning som Novus presenterade framkom att personer som kom från utsatta områden hade en större tilltro till svenska institutioner än övriga Sveriges befolkning. Det framkom också att fler från dessa områden kunde tänka sig att starta och driva eget.

Vår gemensamma attityd som samhälle är grundläggande för om vi hanterar förutsättningarna vi står inför som problem eller möjligheter, var Novus slutsats. Jan Eliasson, tidigare bland annat vice generalsekreterare i FN, stämde in och efterfrågade ett mer horisontellt sätt att tänka, där problembilden står i fokus för samverkan mellan olika aktörer som bidrar med just sin expertis och kapacitet.

Mångfald som förutsättning och möjlighet

TCO lyfte under sitt seminarium senare under eftermiddagen att var femte nyanländ kvinna har kompetens inom i vad som Sverige definieras som bristyrken, och därför bör validering av kompetens för nyanlända borde vara en prioritet. Under näringslivspanelen berättade Anna-Carin Joelsson från elnätsbolaget Ellevio att företaget ser mångfald som grundläggande för att kunna tillgodose sina egna behov av kompetens i framtiden.

En något mörkare bild målades upp av andra delar i Novus undersökning som visade att många i utsatta områden i dagens Sverige känner sig otrygga. Flera talare lyfte också att ojämlikheten i Sverige växer mest i Europa, och att alltfler i Sverige upplever att politiken inte är för alla. Det politiska samtalet förs snarare om än med de som politiken handlar om. Vi lever i en tid i stor osäkerhet och vi behöver skapa plattformar för att samla goda krafter, var budskapet från många av dagens debattörer.

Värden att värna

Kanske var det då också talande att det under denna soliga försommardag på Järvafältet samtidigt pågick ett stort säkerhetspådrag. Och att Järvaveckan därför är en symbol för det Stockholm vi har idag, där mångfald och gemenskap inte är en självklarhet – utan något som måste skyddas för att upprätthållas.

Dag ett i korthet

Dagens tema: Jämlikhet och jämställdhet

Dagens parti: Feministiskt initiativ

Dagens favoritbegrepp: Mobilisera och ta tillvara positiva krafter.

Dagens heta potatis: Även om gemenskap och samverkan var på de flestas läppar under dagen, kom socialdemokraternas representant och sverigedemokraternas representant ihop sig rejält kring reglering av vinster i välfärden under den politiska paneldebatten.

Dagens mest oväntade händelse: På frågan om vilka partier som ansåg sig vara feministiska var det två partier som inte räckte upp handen – sverigedemokraterna och moderaterna. Moderaternas representant klargjorde också att partier är emot statligt stöd för moskéer då detta understödjer extremism.

Karin Arrenfeldt, Consultant Sustainability Affairs

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group