Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Järvaveckan dag 1: Mina drömmars stad

Solen sken över gårdagens invigning av politikerveckan på Järvafältet. Representationen av politiker, besökare och medarbetare gav en bild av det Stockholm många av oss drömmer om - där mångfald och gemenskap är en självklarhet.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde sitt invigningstal med att hänvisa Fogelströms kända romanserie om förra sekelskiftets Stockholm då Sverige fortfarande var ett land som kämpade mot fattigdom och stora sociala orättvisor. Hon menade att det vi har i dag inte är något vi ska ta för givet. Vi behöver värna om de värden vi har och ge utrymme för positiva krafter att växa.

Behov att vrida på perspektiven

Att mobilisera och skapa möjligheter för positiva krafter att växa var slutsatsen bland de flesta talare under dagen. I en ny undersökning som Novus presenterade framkom att personer som kom från utsatta områden hade en större tilltro till svenska institutioner än övriga Sveriges befolkning. Det framkom också att fler från dessa områden kunde tänka sig att starta och driva eget.

Vår gemensamma attityd som samhälle är grundläggande för om vi hanterar förutsättningarna vi står inför som problem eller möjligheter, var Novus slutsats. Jan Eliasson, tidigare bland annat vice generalsekreterare i FN, stämde in och efterfrågade ett mer horisontellt sätt att tänka, där problembilden står i fokus för samverkan mellan olika aktörer som bidrar med just sin expertis och kapacitet.

Mångfald som förutsättning och möjlighet

TCO lyfte under sitt seminarium senare under eftermiddagen att var femte nyanländ kvinna har kompetens inom i vad som Sverige definieras som bristyrken, och därför bör validering av kompetens för nyanlända borde vara en prioritet. Under näringslivspanelen berättade Anna-Carin Joelsson från elnätsbolaget Ellevio att företaget ser mångfald som grundläggande för att kunna tillgodose sina egna behov av kompetens i framtiden.

En något mörkare bild målades upp av andra delar i Novus undersökning som visade att många i utsatta områden i dagens Sverige känner sig otrygga. Flera talare lyfte också att ojämlikheten i Sverige växer mest i Europa, och att alltfler i Sverige upplever att politiken inte är för alla. Det politiska samtalet förs snarare om än med de som politiken handlar om. Vi lever i en tid i stor osäkerhet och vi behöver skapa plattformar för att samla goda krafter, var budskapet från många av dagens debattörer.

Värden att värna

Kanske var det då också talande att det under denna soliga försommardag på Järvafältet samtidigt pågick ett stort säkerhetspådrag. Och att Järvaveckan därför är en symbol för det Stockholm vi har idag, där mångfald och gemenskap inte är en självklarhet – utan något som måste skyddas för att upprätthållas.

Dag ett i korthet

Dagens tema: Jämlikhet och jämställdhet

Dagens parti: Feministiskt initiativ

Dagens favoritbegrepp: Mobilisera och ta tillvara positiva krafter.

Dagens heta potatis: Även om gemenskap och samverkan var på de flestas läppar under dagen, kom socialdemokraternas representant och sverigedemokraternas representant ihop sig rejält kring reglering av vinster i välfärden under den politiska paneldebatten.

Dagens mest oväntade händelse: På frågan om vilka partier som ansåg sig vara feministiska var det två partier som inte räckte upp handen – sverigedemokraterna och moderaterna. Moderaternas representant klargjorde också att partier är emot statligt stöd för moskéer då detta understödjer extremism.

Karin Arrenfeldt, Consultant Sustainability Affair

Järvaveckan dag 2: Värmebölja och välfärdsfrågor

Det vackra vädret fortsatte dag 2 av Järvaveckan. Fullsatta bänkrader framför huvudscenen och gott om besökare på seminarier. Hälsa och omsorg var temat för dagen, och Liberalernas partiledare talade inte helt oväntat mycket om skolfrågor. Han till och med skojade om det själv: ”Nu tänker ni kanske att Björklund ska tala skola”, frågade han retoriskt – och svarade själv: ”Det är precis vad jag tänker göra!”.

Ett av dagens mest välbesökta seminarier stod Elnätsföretaget Ellevio för. De höll både ett seminarium och ett ”hack” (se nedan för en förklaring av termen) på temat mångfald inom teknikbranschen. Hacket hade deltagare från just de grupper man vill ha in i teknikyrket och in på de tekniska utbildningarna – kvinnor, invandrare - gärna utomeuropeiska invandrare, och varför inte fler Järvabor. Idéerna som bollades innehöll allt från att skapa innovations-hubbar ”från norr till söder”, och att byta namn på framtidens energiminister till ”medborgarminister”. Alla var eniga om att det behövs ett större fokus på inkludering generellt, men eftersom teknikbranschen har en historia av att vara mansdominerad, behövs det kreativa och nytänkande åtgärder speciellt här.

Dagens tema ”Hälsa och omsorg” återkom på flera av seminarierna, och det blev flera dueller mellan politiker i Stockholms läns landsting: sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S). Den stora debatten om sjukvård mellan samtliga partier blev kanske inte så spänstig – det blir lätt ”en serie anföranden” när så många står på scenen. Den som vill ha lite fart och fläkt kan i stället se duellen i TV4, direktsänt från Järvaveckan men möjlig att se i efterhand på TV 4 Play.

Dag två i korthet

Dagens tema: Hälsa och omsorg

Dagens parti: Liberalerna

Dagens favoritbegrepp: ”Hack” – kortformen av ”Hackathon”/”Hackaton”. En metod för öppen samverkan bland dataprogrammerare kring sekelskiftet 2000, som blivit förebild för seminarier för gemensam problemlösning.

Dagens heta potatis: Sjukvården i Stockholms läns landsting som blev föremål för flera debatter mellan Anna Starbrink (L) och Erika Ullberg (S) 

Dagens mest oväntade händelse: Två ballonger i publiken som smällde av med kort mellanrum under Jan Björklunds tal, och fick några av säkerhetsvakterna att hoppa högt

Dagens pledge: Energibolaget Ellevio, som vill ha en jämställd teknikbransch och tänker slita hårt för att nå dit.

Dagens politiska löften: Jan Björklund vill att en skola i världsklass ska stötta integrationen; han vill att Sverige ska förbli en liberal demokrati trots hoten från omvärlden och från politisk extremism; och han vill se en ”samling i mitten” för en mer sansad politik. 

Järvaveckan dag 3

Även om det inte såg ut så på morgonen så fick även dagens program under Järvaveckan en solig inramning. Mångfald är ordet på allas läppar på Järvafältet vilket blev tydligt när dagens näringspanel diskuterade hur fler med utländsk bakgrund kan komma in på arbetsmarknaden.

Fokus på potential och möjligheter

En högprofilerad näringspanel bestående av Fredrik Reinfeldt på Trygghetskommissionen, Caroline Berg, ordförande på Axel Johnson, Azita Shariati VD för Sodexo och Wadih El-Achkar, VD på Start-up Stockholm, var överens om att förändring börjar lokalt. De menade att en bör fokusera på potential och möjligheter istället för problem i integrationsdebatten. Reinfeldt hade med sig förslag som utarbetats av Trygghetskommissionen. ”Fler poliser som gör allting, det tror inte jag på” sa Reinfeldt och föreslog istället en satsning på affärs- och medborgarplatser, AMP, en ny modell för att skapa trygga och säkra platser.

Jobb en biljett in i samhället enligt Annie Lööf

Integration, jämställdhet och tillgång till sjukvården var huvudteman i Annie Lööfs (C) partiledartal och menade att den bästa vägen in i samhället går via ett jobb. Hon la under sitt tal extra fokus på vikten av att utlandsfödda kvinnor deltar i arbetsmarknaden, ett deltagande som enligt henne idag är alldeles för lågt. Det kan, enligt Lööf, förbättras genom jämlikt försörjningsstöd, krav på aktivering för både män och kvinnor i ett hushåll och integrationsförskolor.

Mer statlig service ute i förorterna

Många partier var överens om att mer företagande och mer statlig service behövs för åtgärda problemen i förorterna och istället ta tillvara och fokusera på potentialen. Som ett exempel vill Centerpartiets Karin Ernlund flytta Utbildningsförvaltningen från Hantverkargatan ut till förorten.

Dag tre i korthet

Dagens tema: Företagande och entreprenörskap

Dagens parti: Centerpartiet 

Dagens favoritbegreppFörändringen sker lokalt

Dagens heta potatis: Under politikerpanelen blev det ännu en gång tydligt att alla vill ha fler poliser med ett undantag. FI vill inte ha fler utan mer närvarande poliser.

Dagens mest oväntade händelse: En sportig Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund lirade basket med Järvabor under eftermiddagen för att sen byta om till kostym och tala i politikerpanelen om hur idrott kan förebygga brottslighet.

Dagens pledge: Axel Johnson blir huvudpartner till den ideella föreningen The Global Village som arrangerar Järvaveckan och skänker totalt upp till 4,5 miljoner kr under tre års tid till The Global Village eller en stiftelse bildad av The Global Village. 

Georg Präauer, Consultant Sustainability Affairs

Järvaveckan dag 4

Nog om vädret (det var soligt), dag fyra på Spånga IP handlade helt och hållet om integration och migration (vad passande).

Alldeles för mycket fokus på språk

I näringspanelen diskuterade Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation, Mariam Osman Sherifay, rektor på Kista folkhögskola, Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Björn Andersson, utredare på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting integrationsfrågorna. Panelen menade att det ofta läggs alldeles för mycket fokus på behärskningen av det svenska språket i integrationsdebatten och att man borde vara lite mer kreativa i att lösa språksvårigheter på jobbet.

Näringslivets ansvar

Näringslivets ansvar för integrationen anses vara stort och panelen menade att en del har gjorts. Men insatserna anses vara långt från tillräckliga. Till exempel finns det fortfarande stora problem med diskriminering i rekryteringsprocesser även om arbetssökande har samma utbildningsnivå.

Bra integrationsexempel inom näringslivet som nämndes under dagen

  • Swedbank

Äntligen Jobb är ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare. På det sättet har 300 personer gjort en traineetjänst hos Swedbank, varav många anställdes efteråt.

  • Pressbyrån

Rullande serieturnén är ett läslustprojekt som anordnas av Pressbyrån i samarbete med En läsande klass. Projektet syftar på att väcka läslust och intresse för språk och läsning bland barn och unga. 

Dag fyra i korthet 

Dagens tema: Integration och migration

Dagens parti: Kristdemokraterna

Dagens favoritbegrepp: När är man svensk? (Svar från näringspanelen: När man bor och lever i Sverige.)

Dagens heta potatis: Under politikerpanelen ville moderatorn veta om svenska behövs för att integrera sig i Sverige. SD, KD, L, M, C och S tycker det medan MP, V och FI inte tycker det.

Dagens mest (o)väntade händelseVädret blev fint.

Georg Präauer, Consultant Sustainability Affairs

Järvaveckan dag 6: Arbetsmarknad 
och etablering

Integrationsutmaningen

I medborgarpanelen pratade Lissy Noé Labus, verksamhetsansvarig Yalla Rinkeby, Erik Toro, Projektkoordinator The Good Talents, Ubah Mussa, grundare för Passion for Change och Muhammad Hagi Farah, ordförande Järva föräldraallians om hur näringslivet kan hjälpa till att öppna dörren för ungdomar in på arbetsmarknaden. Trots att Arbetsförmedlingen i dagarna släppt en rapport som säger att under 2018/19 så kommer sysselsättningen att öka med 145 000 personer – och 7 av 10 jobb går till nyanlända – så kvarstår det massor av arbete. Panelen menade att näringslivet måste ta steget in och öppna dörrar som ungdomar i bästa fall har svårt ta sig igenom, och i värsta fall inte ens vet existerar.

Lösningarna kommer underifrån

Panelen var överens om att lösningarna för att välkomna grupper som är exkluderade från arbetsmarknaden kommer underifrån från gräsrotsnivå, men fakta och kartläggning behövs för att ha överblick och för att kunna samordna insatser.

Ett stort rekryteringsbehov

I näringslivspanelen diskuterade Daniel Lönn, kunskapsområdeschef Fryshuset, Henrik Dider, HR- och hållbarhetsdirektör Scandic, Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande DUA, Hayam Ismail, Enhetschef Migrationsverket Region Stockholm, hur konkreta resultat nås. Och rekryteringsbehovet är stort – bara Scandic behöver 50 000 tjänstetillsättningar under de närmaste 5 åren. Men just nu finns det ett glapp mellan arbetsmarknadens behov och de resurser som finns tillgängliga.

Sänka tröskeln för yttre faktorer

Flera verksamheter, både privata och offentliga, är dåliga på att ge människor med en brokig bakgrund en andra chans och lång tid utanför arbetsmarknaden gör arbetssökande uppgivna och passiva. Genom att lyfta civilsamhället, en bättre samordning mellan kommuner och arbetsförmedlingen och en ökning av lokala insatser blir det lättare för människor som står utanför arbetsmarknaden idag att etablera sig.

Ett arbete stärker individens självbild

Det talades om att nyckeln ligger i att börja i det lilla, för det finns styrkor hos varje person som går att förädla. Mappningen mellan person och arbete bygger idag på historik – på vad personen har gjort och inte vad personen vill göra. Men det finns också positiva signaler. 7 av 10 jobb som inte kräver högre utbildning går till utrikesfödda och nyanlända. Och det är arbeten som innebär att du kan visa vad du kan genom att vara den du är.

Dag sex i korthet

Dagens tema: Arbetsmarknad och etablering

Dagens parti: Moderaterna

Dagens favoritbegrepp: Medmänsklig nivå

Dagens pledge: MTR som under dagen höll ett rekryteringsevent för att tillsätta 150 nya tjänster – med eller utan erfarenhet.

Dagens mest glädjande händelse: Sverige är bäst i Europa på integration enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen

Dagens heta potatis: Enkla jobb. Finns de?

Victor Månsson, Consultant Sustainability Affairs

Järvaveckan dag 7

 

Kort om vädret: återigen soligt. Temat för dagen var demokrati och valdeltagande. Det var Sverigedemokraternas dag och trycket var högt. Mycket folk och hetsiga debatter.

Demokratiutmaningen

Dagens medborgarpanel bestod av Jörgen Strandberg, Ordförande Rinkeby Folkets hus, Alexandra Tecle, Verksamhetschef JKS 127 röster, Mohammed Ali, Styrelseledamot Atletico Rinkeby och Seluah Alsaati, Samordnare ABF Stockholm Västerort Demokratiskolan som diskuterade demokratiperspektivet. Flera var överens om att politisk representation är en av nycklarna till en mer rättvisande bild av förorterna. Men i många fall saknas representation och därför finns ingen känsla av delaktighet. Flera känner sig exkluderade.


Mediernas roll

Ett av problemen är att medielandskapet har förändrats och att positiva nyheter får mindre genomslag än negativa nyheter. Medierna bidrar med att skapa en negativ bild av förorterna som gör att individerna stämplas som ett kollektiv, bara för att man råkar bo och verka i ett visst område. Samtidigt menade panelen att förnyelsen av folkrörelsen finns i miljonprogramområdena.

Ett tungt ok att bära

Uppdraget att förnya folkrörelsen är ingen lätt uppgift. Nästan alla initiativ i miljonprogramområdena tar ett större samhällsansvar än vad som normalt, och där föreningarna ser brister i samhället går de in och stöttar. Och det gäller oavsett om man erbjuder läxhjälp eller fixar med fotbollsturneringar. När man samtidigt måste hantera en ökad bostadsbrist och dyra hyror så kan uppdraget kännas övermäktigt, menade panelen.

En revolution mot institutioner

Näringsivspanelen med Erik Amnå, Professor statskunskap, Hans Andersso,n Allmänna Arvsfonden Daniel Sachs, VD och grundare Proventus AB och Kerem Yazgan, Axel Johnson diskuterade vad de ansåg vara en revolution med institutioner. Revolutionen beror på att människor vill se förändring och förnyelse. Det finns ett behov av att modernisera demokratin, för som det är nu saknas en öppenhet mellan politiken och medborgarna.

Ett polariserande tal

Klockan 19.00 var det dags för partiledartalet. Jimmie Åkesson inledde sitt tal med att påpeka att Sverige står vid ett vägskäl. Sverige måste välja väg. Vill vi fortsätta vara ett segregerat land, där parallella samhällen tillåts växa fram eller ska vi bryta den utvecklingen, frågade han publiken. I det Sverige som Jimmie Åkesson ser framför sig så ska nyanlända som vill ta del av den svenska välfärden anpassa sig. Språkkrav, att tillgodogöra sig hur det svenska samhället är uppbyggt och en religionsfrihet som inte innebär ”att man får göra vad man vill i religionens namn” var några av förslagen. Talet handlade mer om invandring och framväxande islamism än om valdeltagande. Det möttes av lika många gillande nickar som av skakade huvuden i publiken.

Dagen i korthet

Dagens parti: Sverigedemokraterna

Dagens favoritbegrepp: Representation

Dagens heta potatis: Vad är egentligen ”svensk kultur och det svenska kulturarvet”?

Dagens mest oväntade händelse: Koptisk-ortodoxa kyrkan som gör en tyst manifestation under 2 timmar framför stora scenen.

Dagens pledge: Julia Kronlid, Riksdagsledamot (SD) som menade att många i Tensta har Jimmie Åkesson som sin stora hjälte.

Dagens politiska löften:  Jimmie Åkesson menade att det är ett privilegium att vara svensk medborgare. Accepteras man inte villkoren för vad det innebär att vara svensk medborgare så kan man inte räkna med att inkluderas.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.