Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Järvaveckan dag 4

Nog om vädret (det var soligt), dag fyra på Spånga IP handlade helt och hållet om integration och migration (vad passande).

Alldeles för mycket fokus på språk

I näringspanelen diskuterade Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation, Mariam Osman Sherifay, rektor på Kista folkhögskola, Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Björn Andersson, utredare på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting integrationsfrågorna. Panelen menade att det ofta läggs alldeles för mycket fokus på behärskningen av det svenska språket i integrationsdebatten och att man borde vara lite mer kreativa i att lösa språksvårigheter på jobbet.

Näringslivets ansvar

Näringslivets ansvar för integrationen anses vara stort och panelen menade att en del har gjorts. Men insatserna anses vara långt från tillräckliga. Till exempel finns det fortfarande stora problem med diskriminering i rekryteringsprocesser även om arbetssökande har samma utbildningsnivå.

Bra integrationsexempel inom näringslivet som nämndes under dagen

  • Swedbank

Äntligen Jobb är ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare. På det sättet har 300 personer gjort en traineetjänst hos Swedbank, varav många anställdes efteråt.

  • Pressbyrån

Rullande serieturnén är ett läslustprojekt som anordnas av Pressbyrån i samarbete med En läsande klass. Projektet syftar på att väcka läslust och intresse för språk och läsning bland barn och unga. 

Dag fyra i korthet 

Dagens tema: Integration och migration

Dagens parti: Kristdemokraterna

Dagens favoritbegrepp: När är man svensk? (Svar från näringspanelen: När man bor och lever i Sverige.)

Dagens heta potatis: Under politikerpanelen ville moderatorn veta om svenska behövs för att integrera sig i Sverige. SD, KD, L, M, C och S tycker det medan MP, V och FI inte tycker det.

Dagens mest (o)väntade händelseVädret blev fint.

Georg Präauer, Consultant Sustainability Affairs

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group