Hallvarsson & Halvarsson logotyp Nyheter

Järvaveckan dag 7

 

Kort om vädret: återigen soligt. Temat för dagen var demokrati och valdeltagande. Det var Sverigedemokraternas dag och trycket var högt. Mycket folk och hetsiga debatter.

Demokratiutmaningen

Dagens medborgarpanel bestod av Jörgen Strandberg, Ordförande Rinkeby Folkets hus, Alexandra Tecle, Verksamhetschef JKS 127 röster, Mohammed Ali, Styrelseledamot Atletico Rinkeby och Seluah Alsaati, Samordnare ABF Stockholm Västerort Demokratiskolan som diskuterade demokratiperspektivet. Flera var överens om att politisk representation är en av nycklarna till en mer rättvisande bild av förorterna. Men i många fall saknas representation och därför finns ingen känsla av delaktighet. Flera känner sig exkluderade.


Mediernas roll

Ett av problemen är att medielandskapet har förändrats och att positiva nyheter får mindre genomslag än negativa nyheter. Medierna bidrar med att skapa en negativ bild av förorterna som gör att individerna stämplas som ett kollektiv, bara för att man råkar bo och verka i ett visst område. Samtidigt menade panelen att förnyelsen av folkrörelsen finns i miljonprogramområdena.

Ett tungt ok att bära

Uppdraget att förnya folkrörelsen är ingen lätt uppgift. Nästan alla initiativ i miljonprogramområdena tar ett större samhällsansvar än vad som normalt, och där föreningarna ser brister i samhället går de in och stöttar. Och det gäller oavsett om man erbjuder läxhjälp eller fixar med fotbollsturneringar. När man samtidigt måste hantera en ökad bostadsbrist och dyra hyror så kan uppdraget kännas övermäktigt, menade panelen.

En revolution mot institutioner

Näringsivspanelen med Erik Amnå, Professor statskunskap, Hans Andersso,n Allmänna Arvsfonden Daniel Sachs, VD och grundare Proventus AB och Kerem Yazgan, Axel Johnson diskuterade vad de ansåg vara en revolution med institutioner. Revolutionen beror på att människor vill se förändring och förnyelse. Det finns ett behov av att modernisera demokratin, för som det är nu saknas en öppenhet mellan politiken och medborgarna.

Ett polariserande tal

Klockan 19.00 var det dags för partiledartalet. Jimmie Åkesson inledde sitt tal med att påpeka att Sverige står vid ett vägskäl. Sverige måste välja väg. Vill vi fortsätta vara ett segregerat land, där parallella samhällen tillåts växa fram eller ska vi bryta den utvecklingen, frågade han publiken. I det Sverige som Jimmie Åkesson ser framför sig så ska nyanlända som vill ta del av den svenska välfärden anpassa sig. Språkkrav, att tillgodogöra sig hur det svenska samhället är uppbyggt och en religionsfrihet som inte innebär ”att man får göra vad man vill i religionens namn” var några av förslagen. Talet handlade mer om invandring och framväxande islamism än om valdeltagande. Det möttes av lika många gillande nickar som av skakade huvuden i publiken.

Dagen i korthet

Dagens parti: Sverigedemokraterna

Dagens favoritbegrepp: Representation

Dagens heta potatis: Vad är egentligen ”svensk kultur och det svenska kulturarvet”?

Dagens mest oväntade händelse: Koptisk-ortodoxa kyrkan som gör en tyst manifestation under 2 timmar framför stora scenen.

Dagens pledge: Julia Kronlid, Riksdagsledamot (SD) som menade att många i Tensta har Jimmie Åkesson som sin stora hjälte.

Dagens politiska löften:  Jimmie Åkesson menade att det är ett privilegium att vara svensk medborgare. Accepteras man inte villkoren för vad det innebär att vara svensk medborgare så kan man inte räkna med att inkluderas.

 

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group