Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Kommunikation som bygger förtroendekapital

Den 30/8 bjöd HH in till frukost på temat transaktionskommunikation, vilket visade sig bli ett välbesökt event. Under frukosten, som arrangerades av HH:s transaktionsteam, diskuterades kommunikationens roll innan, under och efter en transaktion.

Transaktionsteamets konsulter, Julia Agha och Helena Stångberg, påpekade att bolag, ur ett kommunikations­perspektiv, måste ta hänsyn till flertalet externa och interna intressenter i samband med en transaktion och att förståelse och kunskap om dessa är centralt. Många bolag behöver stöd och verktyg för att kunna säkerställa att kommunikationen är konsekvent såväl innan, efter och under processen. Bra kommunikation skapar även förutsättningar för en rimlig värdering noterade Helena Nordman-Knutson. Det viktiga är att tillhandahålla korrekt, adekvat och konsekvent information till marknaden i tid och över tid, och på så vis bygga förtroendekapital.

Enligt Julia Agha och Helena Stångberg behöver bolagen en budskapsplattform som bas för kommunikationen med samtliga intressenter, samt förbereda organisationen för förändringen, och därmed öka transparensen och förståelsen för varför bolaget gör transaktionen.

Internkommunikation är därför viktigt, speciellt i en M & A transaktion där förändringarna kan komma att påverka den enskilda individen. Genom transparent kommunikation, kan man vårda varumärket, stärka förhållandet till medarbetarna samt behålla nyckelpersoner konstaterade Josefin Backlund.

Joakim Strid menade att en notering ger en kvalitetsstämpel, och för att bli ett noterat bolag krävs struktur och disciplin. Regelverk, som MAR, begränsar och sätter ett ramverk för bolagets kommunikation. Simon Mannheimer och Christer Linde från ABG Sundal Collier förklarar att skillnaden, mellan privat miljö och publik miljö är att den publika miljön har bättre och längre minne. Det som sagts är sagt och kan inte återkallas. Resultatet av att bolag i en transaktionsprocess kommunicerar korrekt information till en analytiker, är en tydligare och rimligare bolagsanalys. Bolagen behöver också, drivet av förändrade marknadsförutsättningar, ta allt större ansvar för sin kommunikation mot investerare, vilket ökar kraven på så väl kompetens som resurser i organisationen. 

Slutligen konstaterade Helena Nordman-Knutson att bolagen behöver fortsätta övervaka och hantera förtroendekapitalet och förväntningarna inom ramen för de regelverk som finns, och att effektiv och proaktiv kommunikation är centralt för en framgångsrik transaktion.  

 Nästa transaktionsfrukost äger rum den 17 januari 2019, Välkomna!

Deltagare:

Helena Nordman-Knutson, Executive Director, Partner, Transaktionsteamet

Helena Stångberg, Senior Director, Partner, Transaktionsteamet

Julia Agha Consultant, Transaktionsteamet

Josefin Backlund Consultant, Transaktionsteamet

Joakim Strid, Senior Advisor, Transaktionsteamet

Simon Mannheimer & Christer Linde från ABG Sundal Collierinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.