Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Grattis Vattenfall!

Vattenfall vann FAR:s pris för bästa redovisning av hållbarhet under en prisutdelning på IVA i torsdags. Vattenfalls utnämning skedde i tuff konkurrens med nästan 90 företag med en granskad hållbarhetsredovisning. Motiveringen var:
 
I årets års- och hållbarhetsredovisning presenterar Vattenfall sin verksamhet både transparent och balanserat. Vattenfall lyckas väl med att förmedla sin vision och integrering av hållbarhetsfrågor i verksamheten, varvid även framtida möjligheter och utmaningar i verksamheten analyseras. Ett område i fokus är risker kopplade till mänskliga rättigheter i värdekedjan, vilket Vattenfall framgångsrikt belyser.
 
Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisningar visar på ett tydligt sätt vilket värde företaget bidrar med till samhället, både positivt och negativt. Det totala samhällsvärdet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv har för 2017 beräknats till 27,9 miljarder kronor. Vattenfall lyckas också visa hur de här samhällsekonomiska värdena bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Ett huvudbudskap i redovisningen är att Vattenfall vill hjälpa sina kunder att leva och verka helt utan fossila bränslen. Och göra det möjligt inom en generation.
 
Läs mer om prisutdelningen här:
 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.