Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Del 3 av H&H:s årsredovisningsseminarium

För 16:e året i rad bjöd Hallvarsson & Halvarsson in till årsredovisningsseminarium. Årets tema var ”Kommunicera i djungeln av regelverk” där moderator Jonas Bengtsson lotsade publiken igenom en förmiddag med trendspaning, hur företag svarar upp mot nya regelverk och krav, samt hur årsredovisningen kan se ut digitalt. Bakom seminariet står H&H:s årliga kvantitativa och kvalitativa granskning av Sveriges 100 största börsbolags årsredovisningar.

Seminariet bestod av fem programpunkter. Nu presenterar vi del 3 - ”FN:s Globala mål för hållbar utveckling” av Christine von Sydow, Director inom Sustainability Affairs på H&H.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling 

Christine gav en rundvandring i de globala målen; dess framkomst, innehåll och utveckling under åren. Hon berättade att efter fyra år är osäkra data fortfarande ett problem, men att viktiga framsteg har gjorts. Dessvärre går inte takten i förändringen snabbt nog vad gäller alla mål. 

Vidare belyste Christine företagens roll, där insikten att företagen är en viktig del av lösningen ökat. Förväntningarna på att företagen ska bidra till den globala utvecklingen genom sin verksamhet och agerande har också ökat tack vare målen. 

Ett område som analytiker vill se mer av är redovisning och koppling av bidragen till målen. Även vilken påverkan bolagen har på sina kunder, investerare och samhället i stort – både positiv och negativ påverkan. info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.