Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Trassla inte till informationsgivningen

Att det är en exceptionell tid på marknaden kan vi nog alla vara överens om. Vi på Hallvarsson & Halvarsson får många frågor från kunder om hur, när och vad de ska kommunicera den påverkan som covid-19 har på verksamheten. Vårt bästa råd är att vara ödmjuka inför ovissheten och alla känslorna som kommer, men parallellt försöka nysta upp informationstrasslet lugnt och metodiskt för att i vinna både medarbetares, kunders och investerares förtroende.

Ett första steg är att hålla isär vad man måste kommunicera enligt regelverken, vad man vill undvika och vad man vill kommunicera. Viktigaste av allt – kom ihåg att du fortfarande kan påverka förståelsen för bolaget genom att informera, förbereda och inte minst förklara.

Detta måste du kommunicera

För det första så finns det saker bolag måste kommunicera. Börja med att dammsuga delårsrapporter, pressmeddelanden och kapitalmarknads­dagar på eventuella uttalanden om målsättningar eller prognoser. Om effekterna av Coronaviruset utgör insynsinformation, det vill säga att det är väsentliga förändringar mot tidigare utfästelser, ska det kommuniceras omedelbart. (Vad gäller tolkning av ”omedelbart” rekommenderar jag informationen från Nasdaqs övervakningsfunktion daterad 18 mars 2020.)

Vad du (kanske) vill undvika

Med ambitionen att vara tydlig väljer en del bolag att redogöra för resultat under korta tidsperioder. För vissa bolag kan det självklart vara befogat, men att vara alltför exakt kring en kort period skulle kunna vilseleda marknaden om man inte säkert vet att utvecklingen går att överföra till en längre period. Överväg om det är motiverat att presentera detaljer, eller om det bästa kanske är att hålla sig på samma nivå som tidigare kommunicerats, exempelvis förväntad utveckling för kvartal, år eller konjunkturcykel.

En sak man måste vara noga med att undvika är att ge selektiv information. Det kan hända att en investerare kontaktar bolaget och vill veta hur det går. Det går att berätta om utvecklingen så länge man inte ger någon insynsinformation, det svåra är att veta var gränsen går. Det är ofta i dessa sammanhang som H&H tillfrågats om stöd och råd. Det kan också vara så att bolaget vill ge information till medarbetarna för att vara transparent och i bästa fall minska oron.

Om trycket blir för stort kan det vara meningsfullt att fundera på om frågorna istället ska besvaras med generell informationsgivning. Även bolag som inte tidigare kommunicerat mål eller prognoser har ju rätt att kommunicera insynsinformation om offentliggörandet görs enligt regelverket.

Kom ihåg att om man inte har för avsikt att fortsätta rapportera tätare än kvartalsvis bör man vara tydlig med det.

Vad du vill kommunicera

Istället för att nöja sig med att säga att bolaget står stabilt och påminna om soliditeten vid årsskiftet så kan det vara meningsfullt att hjälpa investerarna att förstå hur pandemin kan komma att påverka bolaget. Ett sätt att göra det är att hänvisa till vilka risker man ser och hur man hanterar dem. Ofta finns riskerna redan med i bolagets riskavsnitt som t.ex. risk avseende efterfrågan eller kompetensförsörjning. Att påminna om att man redan identifierat plötslig, kraftig marknadsnedgång som risk och sätt att hantera risken kan hjälpa intressenterna att förstå vad de kan förvänta sig.  

Just nu är det ingen av oss som säkert kan veta var marknaden är på väg. Men this too shall pass och på andra sidan av denna kris ska förhoppningsvis de allra flesta företag fortsätta sin verksamhet. Glöm därför inte att fortsätta beskriva och förklara er affärsmodell och långsiktiga strategi även om vi just nu är mitt i en kris.

Pia Rosin
Director, Hallvarsson & Halvarssoninfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group