Blev Åsa Lindhagen just den mäktigaste miljöpartisten?

Idag ombildade statsminister Stefan Löfven regeringen med anledning av Miljöpartiets val av nytt språkrör i helgen. Per Bolund klev av som finansmarknadsminister och det nya språkröret Märta Stenevi blev jämställdhets- och bostadsminister. Åsa Lindhagen klev av jämställdhetsministerposten för att ta över Per Bolunds portfölj.
Blev Åsa Lindhagen just den mäktigaste miljöpartisten?

Idag ombildade statsminister Stefan Löfven regeringen med anledning av Miljöpartiets val av nytt språkrör i helgen. Per Bolund klev av som finansmarknadsminister och det nya språkröret Märta Stenevi blev jämställdhets- och bostadsminister. Per Olsson Fridh klev upp ett steg för att ta biståndsportföljen. Åsa Lindhagen klev av jämställdhetsministerposten för att ta över Per Bolunds portfölj.

Och det är väl just den flytten som är särskilt intressant. När det gäller makt i regeringen kan man se det som att de mäktigaste ministrarna är de som antingen förfogar över en stor budget eller som ansvarar för mycket lagstiftning. De andra portföljerna har mest en opinionsbildande funktion.

Den portfölj som finansmarknadsministern förfogar över innehåller regleringsområden av väldigt stort värde för svensk ekonomi. Hela finansmarknaden och banksektorn ingår. Dessutom innebär positionen biträdande finansminister.

I den politiska världen finns det dock ibland en annan logik. För en miljöpartist är miljöminister det finaste man kan bli. Det är genom miljö och klimatfrågorna man når kärnväljarna och då hållbarhet är en av de viktigaste samhällsfrågorna innebär posten en bättre plattform rent kommunikativt för att nå ut brett till väljarna. Det är på det sättet vi ska se Per Bolunds flytt från finansdepartementet till miljödepartementet.

Frågan är dock om inte Åsa Lindhagen de facto har ett större inflytande över hållbarhetsfrågorna via de krav hon som minister kan ställa på finansmarknaden?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Public Affairs?
Sofia
Sofia Arkelsten
Executive Director
+46 70 358 44 43
sofia.arkelsten@halvarsson.se
Mårten
Mårten Wennberg
Executive Director
+46 76 109 05 69
marten.wennberg@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se