Dags för näringslivet att kapitalisera på sitt förtroende

11/2/2022
För ett par veckor sedan kom PR-byrån Edelemans globala Trust Barometer. En undersökning som frågar 36000 personer på 28 marknader om deras tillit till olika institutioner i samhället.
Dags för näringslivet att kapitalisera på sitt förtroende

Föga förvånande var att förtroendet för i stort sett alla institutioner har försvagats sedan 2020. Det beror till stor del på våra institutioners oförmåga att åstadkomma positiva förändringar inom områden som mångfald, klimatförändring, hantering av pandemin och utmaningarna folk känner med anledning av automatisering och en förändrad arbetsmarknad. Inte i någon demokrati tror befolkningen att de kommer att ha det bättre om fem år.

Det som däremot förvånade i undersökningen var paradigmskiftet att näringslivet nu anses som mest trovärdiga. 61 procent angav att man litar på att näringslivet gör det rätta. 59 procent tror på NGOs medan endast 52 respektive 50 procent litar på offentliga institutioner och media.

81 procent ansåg att VD:ar ska bli mer synliga i diskussioner om politiska sakfrågor och tala mer om hur deras bolag gör samhällsnytta.

Det är tydligt att näringslivet nu ses som den viktigaste aktören för positiv samhällsförändring. Det innebär en stor möjlighet att kapitalisera på detta förtroendeförsprång. Men det innebär också en förväntan att leva upp till.

Rätt navigerat kan det här förtroendet leda till ökade affärsmöjligheter i samklang med samhällsutveckling och en ökad lojalitet hos medarbetare och kunder. Hör av dig så diskuterar vi hur.

Läs hela undersökningen här.

Samuel Danofsky

samuel.danofsky@halvarsson.se

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Corporate Communications?
Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Rasin
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 76 109 05 83
anna.rasin@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se