Förväntat, förlängt och fortsatt

20/4/2021
Sammanfattningsvis är vårens ekonomiska proposition en riktad mellanvalsbudget. Av trettiotvå förslag i tabellverket är tjugoen fortsättningar, förlängningar och förstärkningar av befintliga förslag. Det kan ses som en förnuftig och försiktig budget.
Förväntat, förlängt och fortsatt

Sammanfattningsvis är vårens ekonomiska proposition en riktad mellanvalsbudget. Av trettiotvå förslag i tabellverket är tjugoen fortsättningar, förlängningar och förstärkningar av befintliga förslag. Det kan ses som en förnuftig och försiktig budget.

Politikens vardag, arbetsformer och debatter har präglats av pandemin, precis som för alla andra. Det är fortfarande en 55-personers riksdag som fattar besluten. Möten sker digitalt. Processer har anpassats. Frågorna kopplade till Corona ligger högt på väljarnas agenda och så även politikens.

Detta speglas i vårpropositionen, regeringens förslag till ändringsbudget som i förra veckan lämnades till riksdagen. Ytterligare medel avsätts för vaccininköp och vaccinering och tillförs regionerna för att ersätta vårdkostnader för uppskjuten vård och för vård av patienter med covid-19. 1,65 miljarder går till fortsatt storskalig testning och smittspårning. Dessutom aviseras åtgärder för att hantera pandemins efterverkningar.

Förslag ur Januariavtalet

Regeringens förda politik bygger på överenskommelsen mellan regeringspartiernas S och Mp, samt samarbetspartierna L och C, det vill säga de 73 punkter som fanns med i avtalet från januari 2019. Många av förslagen är utredda och/eller beslutade. Några genomförs inte alls.

Den stora infrastrukturpropositionen försenades en vecka och presenterades strax efter vårpropositionen. En anledning till det kan vara det finanspolitiska ramverket och att finansieringen då hamnar i det samlade riksdagsbeslutet.

Utmaningarna är arbetslöshet och lågkonjunktur

Den stora frågan är arbetslösheten som bedöms bli högre i slutet av 2022 än vad den var före pandemin. Det är en fråga som sannolikt följer med till valrörelsen. Inte minst eftersom statsminister Löfven sagt: ”Utvärdera mig på jobben”. Här föreslås flera riktade insatser. Arbetslöshet och sysselsättning är traditionellt en socialdemokratisk paradgren och att gå in i ett valår med ökad arbetslöshet borde få regeringen att till hösten göra kraftfulla satsningar både inom utbildningsväsendet och för att bekämpa arbetslösheten.

De offentliga finanserna försvagades kraftigt under 2020. De väntas försvagas ytterligare 2021. Finansdepartementets prognos är att från och med 2022 förstärks de offentliga finanserna i takt med att ekonomin återhämtar sig. Sverige bedöms ändå ha goda förutsättningar att hantera pandemin.  

Svalt mottagande

När budgeten presenterats var många av kommentarerna från samhällsaktörer av karaktären, ”för lite och för sent”. Dock var förslagen förväntade, de testballonger som noterats från regeringen fanns inte med, exempelvis olika skatteförslag. Det verkliga krutet sparas till valårsbudgetarna inför valet 2022.

Pandemin påverkar all politik. Det är ännu oklart hur effekten blir på samhället i stort och på ekonomin. Uppvarvningen inför valet har startat. Det kommer sannolikt presenteras fler expansiva förslag inför höstbudgeten i september.  

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Public Affairs?
Sofia
Sofia Arkelsten
Executive Director
+46 70 358 44 43
sofia.arkelsten@halvarsson.se
Mårten
Mårten Wennberg
Executive Director
+46 76 109 05 69
marten.wennberg@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se