Hallvarsson & Halvarsson stärker upp med tre nya Senior Advisors

Behovet av kompetens inom kommunikation ökar och Hallvarsson & Halvarsson rekryterar därför tre erfarna konsulter.
Hallvarsson & Halvarsson stärker upp med tre nya Senior Advisors

Jonas A Eriksson, Erik Boltjes och Jonas Nygren ansluter till Hallvarsson & Halvarsson som senior advisors.

”Vi är inne i en positiv fas där vi dels ser en ökad efterfrågan från våra kunder, dels att allt fler erfarna och kompetenta personer vill vara en del av Hallvarsson & Halvarsson. Med Jonas, Erik och Jonas stärker vi vår seniora kompetens inom finansiell kommunikation, Corporate Communications och Public Affairs”, säger Anna Grönlund Krantz, VD på Hallvarsson & Halvarsson.

Jonas Nygren har lång erfarenhet av att leda stora, komplexa organisationer. År 2010-2016 var han kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg (S). Därefter arbetade han som förbundschef för Hyresgästföreningen (2016 -2021). På regeringens uppdrag ledde han också arbetet med att inrätta myndigheten Delegationen mot Segregation 2017. Han har också varit chef för den nationella kampanjorganisationen för ja-sidan under euro-omröstningen år 2003 och som rådgivare i politiska kampanjer såväl nationellt som internationellt.

”Genom att ansluta till det kompetenta teamet på HH ser jag fram emot att kunna fortsätta bidra till ökad förståelse mellan politik och näringsliv. Min erfarenhet är att man genom ökad förståelse skapar värden till gagn för en positiv samhällsutveckling”, säger Jonas Nygren.

Erik Boltjes kommer från Springtime där han under 13 år arbetade som byråchef och kundansvarig. Han arbetar brett inom kommunikation, men främst inom corporate communication.

”Det känns väldigt roligt att ansluta till Hallvarsson & Halvarsson som enligt min mening är Sveriges just nu bästa kommunikations­byrå. Här finns en enorm kompetens och en vilja att göra riktigt bra saker för kunderna”, säger Erik Boltjes.

Jonas A Eriksson har, förutom att tidigare varit konsult på Hallvarsson & Halvarsson, arbetat som departementssekreterare i Regeringskansliet, varit makroekonom på Riksbanken samt kommunikations­chef och partner på fondbolaget SKAGEN Fonder. Idag arbetar han som rådgivare och skribent. Jonas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en magisterexamen från London School of Economics.

”Jag ser fram mot att återvända till byrån och hoppas att jag kan bidra till dess fortsatta expansion”, säger Jonas A Eriksson

För ytterligare information, kontakta Anna Grönlund Krantz, VD.

Läs hela pressmeddelandet här!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ?
Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Rasin
Senior Director
+46 76 109 05 83
anna.rasin@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se