Hur har coronapandemin påverkat journalistiken?

24/3/2021
Coronapandemin är den enskilt största nyhetshändelsen i vår tid. Aldrig tidigare har det rapporterats så mycket om ett enskilt ämne. Men den har också påverkat svenskarnas nyhetskonsumtion och förändrat journalistiken.
Hur har coronapandemin påverkat journalistiken?

Coronapandemin är den enskilt största nyhetshändelsen i vår tid. Aldrig tidigare har det rapporterats så mycket om ett enskilt ämne. Men den har också påverkat svenskarnas nyhetskonsumtion och förändrat journalistiken.

Det är några av slutsatserna i två färska rapporter – Journalistik i coronans tid från Institutet för mediestudier och Corona-pandemin våren 2020 – en undersökning av nyheter och opinion från Myndigheten för samhällsberedskap, MSB.

Coronakrisen har lett till att äldre börjat använda digitala nyhetskällor mer än tidigare. Det har gjort att den digitala klyftan mellan yngre och äldre nyhetskonsumenter krympt.

Samtidigt har många yngre i sökandet efter nyheter och information, sökt sig till de traditionella medierna, särskilt radio och TV. Det har gjort att sociala medier har förlorat i betydelse som nyhetsförmedlare under pandemin.

Det återstår att se om förändringarna är bestående. Mycket hänger på om de traditionella  medierna lyckas ta till vara på de möjligheter som detta innebär.  

Även journalistiken har påverkats av coronapandemin. Myndigheternas och regeringens återkommande och livesända presskonferenser har stundtals nått miljonpublik. Det är ett nytt inslag som gjort att publiken fått se och höra vad som sker vid tillställningar som de tidigare har varit utestängda från.  

Möjligheten att i direktsändning ser hur journalisterna arbetar har spätt på kritiken om att  medierna brustit i sin kritiska granskning av hanteringen. Presskonferenserna har ofta varit lama tillställningar med få riktigt tuffa frågor. Det är inte ovanligt för presskonferenser. Journalister brukar spara de vassaste frågorna till efterföljande intervjuer för att inte bjuda konkurrenterna på dem.

Men detta kan komma att ändras av pandemin. Den ökade transparensen i hur medierna  arbetar ställer krav på en mera framåtlutad nyhetsbevakning.

Livechattar och liveflöden, där nyhetskonsumenterna har möjlighet att interagera, har också rönt stor framgång under pandemin. Sannolikt kommer konceptet att leva kvar efter pandemin och användas vid andra större nyhetshändelser. Faran med liveflöden är att medierna riskerar bli en ren förmedlare, eller maktens megafon, där det kritiska granskandet försvinner.

Även om de traditionella nyhetsmedierna fått ett uppsving under pandemin saknas inte varningssignaler.  

En undersökning av Kantar Sifo visar att svenskarnas förtroende för journalister sjunkit ytterligare och att det är lägre än för andra yrkesgrupper - inklusive politiker.

Samtidigt ger det svenska journalistkollektivet betyget väl godkänt för coronajournalistiken, enligt en enkätundersökning från slutet av 2020 gjord vid Göteborgs Universitet. Visserligen anser en majoritet att journalister litar för mycket på myndigheternas information. Kritik riktas också mot att medierna i sökandet efter drama och sensation slagit över i jakten på syndabockar och därmed sänkt kvaliteten på information. Men på det hela taget tycker man att nyhetsvärderingen har varit balanserad och att även myndigheternas kriskommunikation har varit bra.

Hur dessa skilda synsätt ska överbryggas - å ena sidan ett sjunkande förtroende bland nyhetskonsumenter och å andra sidan producenter som tycker att man gör ett bra jobb, återstår att se. Förhoppningsvis kommer det att leda till en diskussion om vad som måste förbättras i dagens högt uppdrivna nyhetsförmedling för att upprätthålla intresset hos konsumenterna även efter coronapandemin.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Corporate Communications?
Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Rasin
Director
+46 76 109 05 83
anna.rasin@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se