Krishantering är alltid lätt när man tittar på

En organisation är i kris och drevet går. Media ligger på och vill ha uttalanden och svar. “Lägg korten på bordet!” Förstå-sig-påare uttalar sig om vad VD:ar och företag borde ha gjort istället och vad de bör göra och säga framöver.
Krishantering är alltid lätt när man tittar på

Transparens och tillgänglighet är ofta a och o under en kris. Men att hantera en kris  kommunikativt är inte särskilt lätt. Hur förutsättningarna ser ut vet man bara om man är på insidan. Något som från utsidan verkar självklart kan i verkligheten vara långt mer komplicerat.

I början av en kris är ofta handlingsutrymmet som störst, men det är också då tillgången till information oftast är som minst. Vad är det egentligen som har hänt? Har vi kunskap om hela situationen? Vilka är egentligen korten och hur ser bordet ut? Att få grepp om situationen är svårt.

Det vet man om man verkligen arbetat med kommunikativ krishantering. Kriser ser väldigt olika ut och har skiftande orsaker. I en del fall handlar det om oförutsedda effekter av svåra affärsbeslut, i andra fall om att verksamheten ifrågasätts av intressenter som fack, miljöorganisationer, politiker eller medier, och i ytterligare fall när en chef eller medarbetare begått en olaglig eller olämplig handling. Det som syns utifrån är ofta den mediala komponenten.

Media är bara en intressent att kommunicera med under en kris, och det är ofta inte den viktigaste. Medarbetare, kunder, ägare (finansmarknaden om man är noterad), politiker och andra kan vara långt mer prioriterade. Detta är något som också begränsar hur man kan svara och agera i media. Det kan finnas enskilda personer som måste skyddas eller sekretessbelagd information som av olika skäl inte kan delges.

Många som uttalar sig om någon annans krishantering gör det ofta med utgångspunkten att den som är inne i krisen inte borde gjort fel från början. Att hantera en kris kommunikativt handlar dock om att minimera skadan på varumärket, inte att på något magiskt sätt få krisen ogjord eller borttagen. Det är kombinationen av en bra hantering av den faktiska krisen och kommunikationen av den hanteringen som kan ta företaget ur stormen. Därför är det vi ser av en kris i media bara toppen på ett isberg och även om något ser dåligt hanterat ut ur ett medialt perspektiv så kan det vara det allra bästa man i den stunden kunde göra för att minimera skadan på varumärket.

Att utvärdera kriskommunikationen utifrån är därför omöjligt. Det kan bara göras i efterhand och med fullständig insyn i situationen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Corporate Communications?
Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Rasin
Director
+46 76 109 05 83
anna.rasin@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se