Med målet att påverka

21/4/2022
Hur skiljer sig konsultbolag från andra företag och under vilka förutsättningar fungerar en organisation som bäst? Cecilia Lindqvist är nytillsatt Head of People & Culture på Hallvarsson & Halvarsson och har en bakgrund som psykolog. Genom 20 års erfarenhet av att jobba nära människor och organisationer bidrar hon med värdefulla insikter kring vikten av teamwork och förståelsen för individers olika drivkrafter.
Med målet att påverka

Hej Cecilia! Varför tog du jobbet på H&H? Vad lockade?

"Jag gillade de kollegor jag träffade i rekryteringsprocessen och tycker att H&H:s erbjudande är spännande! Sedan lockade det att komma till ett mindre bolag eftersom det innebär att jobba närmare affären och att det därför finns möjlighet att genomföra förändringar snabbare än i ett storbolag."

Vad hoppas du framförallt bidra med?

"Jag hoppas kunna bidra med att vidareutveckla alla H&H:s personalrelaterade områden där det är relevant för affären. Här har jag glädje av min egen konsulterfarenhet som gör att jag förstår vad som driver ett konsultbolag, men har också en verktygslåda från HR-arbete i en stor organisation som kan komma till nytta."

Vilken roll spelar personalchefen, eller Head of People & Culture som det heter, på ett konsultbolag? Ställer det några särskilda krav jämfört med hur rollen ser ut på ett företag eller en organisation?

"Rollen handlar om att bidra till förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet där medarbetarna trivs och är engagerade i det de gör. Det kan handla om att stötta i ledarskap, att bli en attraktiv arbetsgivare både för att kunna rekrytera och behålla talanger och att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas under tiden de är anställda. På så sätt skiljer sig inte kraven så mycket mellan konsultbolag och andra organisationer.  

Konsultrollen innebär att vara snabbfotad, förstå kundernas behov, att skapa förtroende och etablera långsiktiga kundrelationer. Att vara ”på tå” och leverera kvalitet inom tighta tidsramar ställer kanske ännu högre krav på konsulter än på många linjefunktioner eftersom man är så tydligt målstyrd och konkurrensutsatt. Inflödet av affärer kanske är knutna till ett antal kundansvariga, men för att leverera på topp krävs ett välsmort teamwork där alla bidrar och teamkonstellationerna för olika projekt varierar. Därför tror jag att det blir extra viktigt att i ett konsultbolag aktivt jobba med att skapa en kultur som främjar samarbete och lärande."

Berätta lite om dina tidigare uppdrag!

"Jag utbildade mig till psykolog och jobbade kliniskt under några tidiga år innan jag slog in på HR-spåret. Under nästan tio år jobbade jag med chefs- och specialistrekryteringar och även ledarcoaching på Mercuri Urval, ett internationellt rekryteringsbolag. Det var en kul och utvecklande ”business school”, inte minst en omställning att jobba utifrån egen säljbudget. De senaste fem åren har jag varit inom Group HR på Swedbank där jag under första tiden var ansvarig för deras inhouse rekryteringsfunktion och nu senast HRBP i retailorganisationen, Swedish Banking. Också roligt och lärorikt med många härliga kollegor."

Gör det någon skillnad för Hallvarsson & Halvarssons kunder att vi har ett ambitiöst arbete med personalfrågor?

"Det tror jag absolut. Medarbetare som har kul på jobbet, utvecklas och känner engagemang levererar bättre resultat, vilket självklart gagnar våra kunder."

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ?

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se