Tre tips för bra internkommunikation

Vår Senior Consultant Louise Honnér Kammerhed tipsar om hur man skapar bra internkommunikation.
Tre tips för bra internkommunikation

Louise Honnér Kammerhed är Senior Consultant på Hallvarsson & Halvarsson och specialiserad på internkommunikation och employer Branding. Från roller som Internkommunikations­chef på Telia samt Stabschef och rådgivare i Regeringskansliet har hon stor erfarenhet av såväl förändringskommunikation som lednings- och ledarkommunikation och är van att stötta vd, ledningsgrupper och affärsområdesansvariga med att skapa medarbetarkommunikation som engagerar och driver stolthet och intern kultur.

Hur kan ett företag stärka sin internkommunikation?

  1. Det viktigaste är att använda sin internkommunikation som ett strategiskt verktyg för att driva affären framåt. Se till att medarbetarna förstår hur betydelsefull varje enskild persons insats är för att hela företaget ska vara framgångsrikt. För att lyckas krävs att man engagerar sina medarbetare att arbeta i en gemensam och tydlig riktning, som binder samman företagets värderingar och kultur med dess vision och affärsmål.
     
  2. Det andra tipset har att göra med det kommunikativa ledarskapet. Internkommunikation har gått från att vara top-down till att bli mer down-up och cross-functional där ledningen istället inspirerar och inkluderar - och öppnar upp för dialog. Här blir mellanskiktet av ledare och chefer väldigt betydelsefullt. Det är viktigt att tillvarata ledarnas insikter och att inkludera dem när man stakar ut den gemensamma riktningen, och sedan utrusta dem med kunskaper och verktyg för att kunna kommunicera i det dagliga arbetet.

  3. Den tredje saken är att hela tiden vårda sitt arbetsgivarvarumärke - Employer branding. Det arbetet måste börja inifrån eftersom medarbetarna har en allt viktigare roll som ambassadörer för företaget. Deras trovärdighet är mycket starkare än traditionell marknadskommunikation. Om man bygger sitt interna varumärke starkt och är tydlig med vad man erbjuder sina anställda (Employer Value Proposition) så kommer man attrahera morgondagens medarbetare, och få de duktigaste att stanna längre.

Om du vill veta mer om vårt erbjudande inom internkommunikation och employer Branding, kontakta: Louise Honnér Kammenhed

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Corporate Communications?
Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Rasin
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 76 109 05 83
anna.rasin@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se