Compliance

Hallvarsson & Halvarssons Engagement & Compliance Committee (ECC) arbetar med att stärka tryggheten för kunder och medarbetare. ECC hanterar löpande frågor kring konkurrens, intressekonflikter, integritet, sekretess och aktiehandel, enligt företagets policys. När det gäller förebyggande av intressekonflikter säkerställer ECC att kunder med liknande uppdrag inom samma bransch vid behov hanteras av separata rådgivningsteam. På så sätt råder full sekretess mellan uppdragen samtidigt som kunderna kan ta del av värdefulla branschinsikter som Hallvarsson & Halvarsson byggt upp under lång tid.