Förtroendeskapande kommunikation

Kommunikation kan aldrig ensamt skapa förtroende och värde i ett företag. Det räcker aldrig med att bli synlig och omtalad. Du kan aldrig prata dig till förtroende. Det krävs leverans också.

Kommunicera och leverera är de två grundpelarna i förtroendeskapande kommunikation

Detta är grundläggande insikter i H&Hs begrepp ”förtroendeskapande kommunikation”.

Kommunikation är – eller tolkas som – dina löften

När du och ditt företag kommunicerar med kunder, kapitalmarknaden, medarbetare och andra opinionsbildare i samhället blir din kommunikation och dina budskap löften, eller tolkas som löften. Företaget berättar vad produkter och tjänster ska göra för kunder, vad strategierna ska skapa för värden åt aktieägarna, hur bra det är att jobba i företaget eller vilket samhällsansvar man vill ta.

Nödvändigt och viktigt, men mycket ansvarsfullt!

Hantering av förväntningar den viktigaste uppgiften

När leveransen till företagets intressenter så småningom utvärderas, ställs den mot de förväntningar din egen kommunikation byggt upp. Svikna löften och förväntningar är en av företagets absolut största riskfaktorer och den största värdeförstöraren!

Slutsatsen är att ”expectations management” är företagskommunikationens viktigaste uppgift. Idag kräver företagens intressenter och den uppväxande generationen en ärlig och konstruktiv dialog byggd på förtroendekapitalets drivkrafter: kompetens, förmåga att följa lagar, regler och normer, engagemang och transparens. Det krävs ärlighet och ansvar i den kommunikativa hanteringen av förväntningar.

Vi bygger förtroende för långsiktigt engagemang

Dessa insikter bygger H&Hs kommunikativa kärnkompetens. Vi arbetar med alla typer av företag i alla typer av kommunikationssituationer där företagets och företagsledningens värde och förtroende står på spel. Tillsammans med företagsledningar söker vi kommunikationslösningar som skapar rimliga förväntningar – expectations management – och bygger förtroende för långsiktigt engagemang och lojalitet hos de viktiga intressentgrupperna.

Trygghet är en förutsättning

Hallvarsson & Halvarssons Engagement & Compliance Committee (ECC) arbetar med att stärka tryggheten för kunder och medarbetare.  ECC hanterar löpande frågor kring konkurrens, intressekonflikter, integritet, sekretess och aktiehandel, enligt företagets policys. När det gäller förebyggande av intressekonflikter säkerställer ECC att kunder med liknande uppdrag inom samma bransch vid behov hanteras av separata rådgivningsteam. På så sätt råder full sekretess mellan uppdragen samtidigt som kunderna kan ta del av värdefulla branschinsikter som Hallvarsson & Halvarsson byggt upp under lång tid.