Våra värderingar

Hallvarsson & Halvarssons värderingar beskriver vad vi bygger vår företagskultur på. De fungerar som ett stöd för oss i vårt dagliga arbete, både internt och externt.

Vi lovar varandra, våra kunder och andra intressenter att leva efter våra värderingar. De sammanfattas i tre fraser:
•    Vi brinner!
•    Vi har hjärta!
•    Vi skapar värde!

Vi brinner!
Frasen ”Vi brinner!” beskriver att vi har ett äkta engagemang i det vi gör. Därigenom inspirerar vi både kollegor och kunder.  Vi har en kreativ och tillåtande miljö som stimulerar till nytänkande och till att testa gränser. Vi kommer med oväntade idéer och vi känner upptäckarglädje.

Vi har hjärta!
Med ”Vi har hjärta!” vill vi framhålla att vi bryr oss om varandra och våra kunder. Vi är öppna och ärliga, respekterar varandra, främjar mångfald och gör rätt för oss.
Vi gör affärer efter höga etiska normer och förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners.

Vi skapar värde!
Ekonomiskt värdeskapande är en förutsättning för vår verksamhet. Genom att vi skapar värde för våra kunder skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten och ett gott rykte på marknaden.

Som kommunikations­konsulter skapar vi värde genom att sälja vår expertis och ge de råd som i varje läge är bäst för kunden. Vi förväxlar inte kundservice med att alltid hålla med kunden, utan använder vår erfarenhet och kompetens till att argumentera för den lösning som vi bedömer är bäst för kunden.

Vi strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Det är en självklarhet att vi håller vad vi lovar och levererar rätt sak i rätt tid till rätt kvalitet. Vi strävar efter att ha de bästa konsulterna inom våra kompetensområden. Därför belönar vi också goda prestationer och utvecklar kontinuerligt oss själva och vår kompetens.