Policyer

Engagement & Compliance Committee

H&H:s Engagement & Compliance Committee (ECC) hanterar löpande frågor kring konkurrens, intressekonflikter, integritet, sekretess och aktiehandel, enligt företagets policyer. ECC ska godkänna alla nya kunder och alla nya typer av uppdrag för befintliga kunder. Informera ECC genom att maila till ECC@halvarsson.se. Senaste tidpunkt för att inhämta ECC:s godkännande är innan offert skickas. I anmälan till ECC ansvarar kundansvarig för att göra en analys av de etiska risker och förtroenderisker som är förknippade med kunden eller uppdraget. ECC värderar analysen och kan ge en rekommendation att tacka nej till en blivande kund eller ett visst uppdrag. När det gäller förebyggande av intressekonflikter säkerställer ECC att kunder med liknande uppdrag inom samma bransch vid behov hanteras av separata rådgivningsteam. På så sätt råder full sekretess mellan uppdragen samtidigt som kunderna kan ta del av värdefulla branschinsikter som H&H byggt upp underlång tid.