Medierådgivning

Sociala mediers ökande betydelse gör att ditt företag har större möjlighet än tidigare att nå ut med ditt budskap direkt till kunder, leverantörer, aktieägare och andra intressenter. Men även om medielandskapet förändras snabbt är media är alltjämt viktigt för hur ditt varumärke uppfattas. Samtidigt gör den breddade mediepaletten det svårare än någonsin att hålla koll på vad som skrivs om ditt företag i olika kanaler.

H & H:s konsulter har arbetat som journalister, nyhetschefer, chefredaktörer samt som press- och informationschefer i sammanlagt över ett sekel. Ingen byrå i den svenska kommunikations­branschen slår H & H på fingrarna när det gäller medieerfarenhet. Men utgångspunkt från vår kunskap om hur media arbetar och hur medielandskapet förändras hjälper vi dig att förstå vilka medier dina intressenter konsumerar idag. Vi hjälper dig att bygga upp relationer till nyckelskribenter inom traditionella, digitala och sociala medier. Vi tränar dig inför möten med media. Målet är ofta vara att skapa en ökad förståelse för ditt företag och dess verksamhet. Det gagnar varumärket och ökar förutsättningen att framgångsrikt kunna hantera framtida kriser.

En grundläggande förutsättning för framgång är att vi och våra kunder har en korrekt bild av hur ditt företag och din bransch framställs i medierna. Vår medieanalys säkerställer detta. Vi samlar in och sammanställer vad som sägs och skrivs i olika kanaler. Vi gör analyser. Och presenterar allt på ett lättillgängligt och överskådligt sätt.

Weje Sandén

Weje Sandén

Se hela min profil