”Summan av alla uttryck, är lika med intrycket som är lika med varumärket”   

 - Dag Söderberg 

Varumärket är mer än bara en logotyp

Vi lever i en tid när de flesta produkter och tjänster är mer eller mindre likvärdiga. Hur ska man då särskilja sig från konkurrenterna?

Skillnaden stavas ofta varumärke. Och då menar vi inte i första hand ditt företags logotyp och er visuella profil. Utan vi talar främst om de associationer som ditt företag eller din produkt förmår skapa hos era olika intressenter.

Allt varumärkesarbete måste ta avstamp i en grundläggande och tydlig strategi. Det handlar om företagskultur och värderingar. Att etablera ett styrmedel för all er kommunikation. Som skapar rätt relationer. Som väver in känslor och upplevda värden i det vi erbjuder. Och som framför allt bygger förtroende.

Läs mer om vi hur vi arbetar inom Corporate Marketing med Branding och Design.