Corporate branding

Att sätta ett exakt värde på ett företags varumärke är svårt, för att inte säga omöjligt. Men att ett starkt varumärke är en mycket viktig tillgång och ett starkt konkurrensmedel är nog alla överens om. Det står för den övergripande relation företaget har med olika intressenter. Ger ett uttryck för er personlighet och är grunden för ert erbjudande till marknaden. Det är, kort sagt, en immateriell motor som driver mot utveckling och framgång.

Därför är det en självklarhet för varje företag att ta ansvar för hur varumärket förvaltas och utvecklas. Frågan bör ägas av ledningen och vara på agendan i styrelsearbetet. Och varumärket ska vara väl implementerat bland medarbetarna. Kort sagt: alla inom företaget ska leva varumärket.

För oss på H&H är corporate branding ingen akademisk exercis. Det är en praktisk process som ska bidra till att skapa en tydligare profil för ditt företag. Vår utgångspunkt är inte att göra om en existerande plattform. Vi förtydligar, förfinar och spetsar till den. Det handlar alltid om evolution, inte revolution. All kommunikation påverkar varumärket. Vi arbetar inom hela området – från strategier och idéer till praktisk implementering. Det kan röra sig om en mässmonter likaväl som en profilerande annonskampanj.

Corporate design

Hur särskiljer man sitt varumärke i den tuffa konkurrens som råder? Det handlar naturligtvis om att i det dagliga arbetet leva upp till visioner och värderingar gentemot intressenterna. Men det är också en fråga om att varumärket profileras med konsekvens, kvalitet och kontinuitet.

Basen för detta är en brand handbook. Den innehåller instruktioner och mallar för hur man bygger sitt varumärke strukturerat och effektivt. En sådan handbok är ett hygienkrav för varje företag som är mån om sitt varumärke. Men den bygger i sig inte varumärket. Den skapar bara möjligheter för att göra det.

H&H:s team inom corporate design är specialiserade på att skapa plattformar för effektivt varumärkesbyggande. De vet hur man presenterar komplex information på ett attraktivt sätt. För dem är design inget självändamål, utan ett medel att öka konkurrenskraften. Vårt eget varumärke inom detta området är solitt. Vi vinner årligen priser för vår design. Både tryckt och webbaserad. Såväl i Sverige som utomlands.


Titta här!

Här är ett exempel på när rörlig bild säger mer än tusen ord. Komplicerad uppgift, enkelt förklarad. Med tillstånd från GS1.