CSR/Hållbarhet

Att företag måste vara varsamma med människors och naturens resurser är en självklarhet. Lätt sagt, men svårare att leva upp till. I synnerhet som man också hela tiden har tryck på sig att leverera lönsam tillväxt. Hur ska man framgångsrikt balansera dessa krav?

Mod och insikt att prioritera

Visst, världen är komplex och föränderlig. Och det är lätt att tycka att intressenternas krav verkar oändliga. Vägen framåt kan därför verka krokig och svårnavigerad. Men det säger sig självt att ingen kan göra allt. Och genomföra det just nu. Tro inte heller att du måste vara 100 procent i mål för att kommunicera om hållbarhet.

Involvera och engagera

Utgångspunkten är att få förståelse för omvärldens förväntningar. Därifrån att utveckla och implementera realistiska strategier för hållbarhet/CSR. Det handlar om att sätta upp mätbara mål. Att arbeta mot dem. Och slutligen att kommunicera insatserna och resultaten. Var generös! Bjud med alla intressenter på resan. Gör kommunikationen så öppen, begriplig och tilltalande som möjligt.

Vi hjälper dig

H&H:s team inom hållbarhet/CSR rymmer erfarenhet och kompetens från hållbarhetsområdets alla hörn. Tillsammans med dig som är hållbarhetsansvarig eller ser hållbarhet som en viktig dimension för ditt område bygger vi verklig substans, förpackad på ett aptitligt sätt. Vi hjälper dig att välja och fokusera på de satsningar och samarbeten som gör störst skillnad. Både på kort och lång sikt.

Bland våra tjänster inom hållbarhet och kommunikation märks:

Omvärld och kartläggning
• Benchmarks och gapanalys
• Riskanalys
• Intressentanalys
• Väsentlighetsanalys
• Intressentdialog
• Vägledning inom aktuella och framväxande hållbarhetsfrågor

Strategi och hållbar affärsutveckling
• Hållbarhetsstrategi
• Uppförandekoder och andra policyer
• Varumärkesutveckling med hållbarhet
• Vägledning inom ramverk för hållbarhet
• Utbildning

Kommunikation och redovisning
• Internkommunikation och implementering
• Företagswebbplatser
• Hållbarhet i traditionella, digitala och sociala medier
• Hållbarhetsredovisning
• Vägledning inom riktlinjer och god praxis för hållbarhetsredovisning och annan rapportering

 

Hallvarsson & Halvarsson är medlemmar i Global Reporting Initiative sedan 2010

Hallvarsson Halvarsson GRI

Läs mer om Global Reporting Initiative här

Åse Bäckström

Åse Bäckström

Se hela min profil