”Årsredovisningens värde är större än själva produkten. Görs presentationen riktigt bra, utgör den företagets kommunikations­plattform."

- Maria Hanell Mårtensson

Finansiell rapportering

Förutsättningarna för den finansiella rapporteringen förändras hela tiden. Regelverken skärps. Hållbarhetsdimensionen integreras och får allt större betydelse. Kraven på att redovisa mer än bara ekonomiska faktorer ökar. Det kommunikativa innehållet får allt större vikt. Därtill kommer de möjligheter som den nya teknologin öppnar upp.

H&H lever mitt i denna ständigt pågående evolution. Vi är den självklara partnern för företag som vill att årsredovisningen och delårsrapporterna ska reflektera ett progressivt företag med transparent kommunikation. Vi hjälper till med allt från idé, analys och koncept till manus, projektledning, form och teknisk produktion. Såväl då det gäller tryckt som digitalt format. Uppdraget kan omfatta hela såväl som delar av den finansiella rapporteringen, allt efter kundens önskemål. Ju tidigare vi får möjlighet att tillföra vår kunskap i processen, desto bättre blir oftast slutresultat.

Webben ger möjligheter att skräddarsy rapporterna efter användarnas önskemål. Sedan flera år kan företag ta steget fullt ut från tryckt årsredovisning till webbårsredovisning. Vår lösning, är inte enbart en webbanpassning av en tryckt produkt eller en PDF. Den tillför nya dimensioner. Det är en läsvänlig, flexibel produkt som ger överlägsna analysmöjligheter, spännande videomöjligheter och många andra finesser.