Investor relations

Ett bra IR-arbete syns inte alltid. Men ett dåligt gör! Som IR-chef ska du både vara en sprinter som är snabb ut ur startblocken och samtidigt ha uthållighet i det långa loppet. Du ska ge en aktuell och rättvisande bild av företaget i det korta perspektivet. Dessutom ska du på ett trovärdigt sätt beskriva bolagets utveckling på lång sikt.

Det ställer höga krav på din kunskap inom vitt skilda områden. Det handlar i grunden om att kunna redovisning och börsregler. Men det måste baseras på en solid förståelse för finansmarknadens drivkrafter. Och att kunna kommunicera med intressenterna på ett trovärdigt sätt. Din brokiga verktygslåda innehåller allt från pressmeddelanden till fullmatade kapitalmarknadsdagar.

Du är kapten på skutan. H&H:s IR-specialister är gärna med ombord och lotsar dig förbi blindskären. Vi ger dig tillgång till Nordens största kompetensbank inom IR. Vi kan kapitalmarknaden utan och innan. Vi vet hur man bygger goda relationer med dess aktörer. Vi hjälper dig att utveckla strategier, positionering, budskap och aktiviteter. Oavsett storlek på ditt företag kan vi skapa en IR-kostym som är skräddarsydd för dig.

Ytterst står och faller ditt företags långsiktiga tillväxt och överlevnad med er förmåga att skaffa det kapital som krävs för att finansiera verksamheten. Ett strategiskt och effektivt IR-program är grunden för en trygg framtid.

Produkter och tjänster

 • Hur sätter jag mål och utvärderar företagets IR arbete?
 • IR-strategi och rådgivning
 • Hur utnyttjar jag ledningens och styrelsens tid på bästa sätt
 • Budskap och positionering
 • Varför ska marknaden köpa våra aktier?
 • Vad driver värdet på bolaget?
 • Vad säger mina peers?
 • Finans- och kapitalmarknad
 • Kapitalmarknadens drivkrafter
 • Att möta analytiker och investerare
 • IR i ett globalt investeringsuniversum
 • Varför är mina peers högre värderade än mitt bolag?
 • Rapportering
 • Hur visar vi värdena på bästa sätt?
 • Vilka mål och nyckeltal rapporterar vi emot
 • Presentationsmaterial och presentationsteknik
 • Kapitalmarknadsdagar och släpp av information
 • IR Intelligence
 • Omvärldsanalys
 • Perceptionsstudier
 • Hur ser min aktieägarbas egentligen ut?
 • Vilka aktieägare vill vi ha?
 • Noteringskrav och utbildningar
 • Hur organiserar vi en IR-funktion inför noteringsdagen?
 • IR for hire
 • Så får vi ihop all IR-dokumentation inför listningen
 • Noterad obligation och utvecklad rapportering
 • Ny på posten – vilka frågor ska jag ställa?
 • Övriga frågeställningar
 • Vad är SRI och hur påverkar det mig?
 • Sociala medier och IR – hur går det ihop?


Katja Margell

Katja Margell

Se hela min profil