Transaktioner

Transaktioner – börsintroduktioner och emissioner

Fönstret till kapitalmarknaden är många gånger väldigt kort. Det gäller för våra kunder att vara väl förberedda med kommunikation till marknaden då fönstret öppnas. I börsintroduktioner och i andra transaktioner, erbjuder vi därför strategisk rådgivning som skapar möjligheter till proaktivitet. Vi stöder våra kunder i budskapsgenerering och i en tydlig positionering, samt lägger grunden för en långsiktig kommunikations­modell. Vi erbjuder våra kunder stöd vid framtagandet av en förtroendeskapande investeringsberättelse och vi samarbetar med kunden och dess rådgivare för att optimera budskapen till kapitalmarknaden. Samtidigt anpassar vi även budskapen till enskilda målgrupper som media och anställda.

M&A

Endast med ett gediget stöd från kapitalmarknaden, kan en M&A-transaktion bli framgångsrik. Processen kräver också stöd från andra intressentgrupper - anställda och kunder, media, politiker och tillsynsmyndigheter. För att stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt förvärv, avyttring eller samgående, arbetar vi med och nära våra kunder, för att se till att alla målgrupper är tillräckligt informerade om sammanhanget och konsekvenserna av den föreslagna M & A-transaktionen

Finansiell kommunikation

Ett företag som står inför en notering konfronteras med många genomgripande förändringar. Medias bevakning eskalerar. Kraven på information och finansiell rapportering ökar. Företagsledningen måste avsätta extra tid för kontakter med kapitalmarknaden. H&H hjälper till att mejsla fram budskap, en tydlig positionering samt lägger grunden för en långsiktig kommunikations­modell. Kortsiktigt handlar det om att bidra till en framgångsrik notering. Långsiktigt att anpassa företaget för ”livet på börsen”.

Korrekt, relevant och tydlig information är grundkrav på informationsgivningen i enlighet med börsens regler. I samtliga kapitalmarknadstransaktioner utgör transparent, regelbunden kommunikation med investerare och analytiker grunden för ett starkt långsiktigt förtroende på kapitalmarknaden. Vi erbjuder våra kunder djup förståelse för finansiell kommunikation som innehåller mycket mer än att förmedla siffror. Det innehåller samtliga frågor som kan påverka investerarnas attityd och bolagets förtroende i transaktionssammanhang.

Helena  Nordman-Knutson

Helena Nordman-Knutson

Se hela min profil