Skapa en snackis av årsredovisningen

Åse Bäckström, senior director på Hallvarsson & Halvarsson berättar hur man skapar en snackis av sin årsredovisning. Här bjuder hon på ett gäng övergripande rekommendationer.

Åse Bäckström

Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting

+46 70 971 12 66

Mail

Åse Bäckström, senior director på Hallvarsson & Halvarsson berättar hur man skapar en snackis av sin årsredovisning. Här bjuder hon på ett gäng övergripande rekommendationer.

Utmana: Använd starka budskap, både i berättelsen och i formen.
Var personlig: Prova unika berättargrepp eller en oväntad struktur.
Sprid budskapen i andra kanaler: Skapa intresse för det långsiktiga målet med verksamheten och visa på de framsteg ni gjort.
Våga: Välj oväntade kommunikativa koncept och visuella lösningar som kan skapa uppmärksamhet i sociala media och driva trafik till rapporten och bolaget.

En viktig sak att tänka på är att göra en kort och tydlig redovisning med en berättelse i framvagnen som visar hur bolaget skapar värde för ägare och andra viktiga intressenter, förklarar Åse Bäckström.

En annan viktig sak är att hitta en logisk struktur genom rapporten.
–  Etablera en röd tråd som knyter ihop de olika sektionerna och delarna i hela rapporten.
– Man behöver inte vara rädd för att utmana med vassa mål, bara man stöttar upp med fakta och siffror i bakvagnen.

Ytterligare en sak är att använda redaktionella grepp som budskapsdrivna rubriker, ingresser, faktarutor och citat.

– Glöm inte bort att sprida innehållet och slutsatserna som finns i årsredovisningen i andra kanaler, både internt och externt.

Ett vanligt misstag är att vilja berätta för mycket till för många. Samtidigt.
–  Bestäm vilka målgrupperna är och utforma sedan innehållet utifrån deras behov. Håll fast vid målgrupperna och anpassa budskapen. Glöm inte bort och fega inte ur.

Detta kommer bli ännu viktigare när CSRD/ESRS införs i svensk lagstiftning, enligt Åse.
– Risken då är att redovisningen blir för teknisk. Och att man glömmer utveckla berättelsen om hur man skapar värde eftersom fokus kommer vara compliance med nya regelverk.

Ett annat vanligt misstag som begås är att företaget upprepar resonemang och begrepp hela tiden.
– Ibland står det hållbarhet 20 gånger på en sida. Ett kompletterande redaktörskap är att rekommendera.

 

Åse Bäckströms fem snabba tips för att skapa en snackis av årsredovisningen:
 

 • Gör en interaktiv PDF med enkel navigering som kan läsas på skärm.
 • Inkludera korta filmer, exempelvis vd-ord och case.
 • Bygg på en stark berättelse med wow-känsla. Visa att man kommer skapa avkastning till ägarna, både i dag och i morgon.
 • Utmana, exempelvis genom att visa hur bolaget ska ställa om till en hållbar utveckling.
 • Gör redovisningen snygg och enkel att sprida.

 

Hallvarsson & Halvarsson gör årligen en undersökning av de största noterade bolagen på börsen och deras års- och hållbarhetsredovisningar.

De bästa redovisningarna kännetecknas av:
 

 • Starka positionerande budskap i inledningen, ofta med en koppling till hur man skapar värde för människa och miljö.
 • Tydlig röd tråd i redovisningen. Ofta utgår den från bolagets strategi.
 • Stark berättelse som visar hur företaget skapar värde, både för ägare och andra intressenter som påverkas av verksamheten.
 • Illustrationer som förklarar hur saker och ting hänger ihop.
 • Modernt formspråk som är tydligt och stöttar budskapen i redovisningen.
 • Lagom lång. Man måste orka läsa.

Mer läsning